Ferryt – zawiera szereg rozwiązań biznesowych dedykowanych dla określonych branż (np. obsługa kredytów, sprzedaż ubezpieczeń), jak i rozwiązań standardowych niezależnych od branży (np. e-Archiwum, obsługa kancelarii, windykacje).

Dowiedz się więcej
Narzędzia InForum BI Studio wspomagają procesy zarządcze i decyzyjne we wszystkich istotnych sferach działania współczesnego przedsiębiorstwa: zarządzania efektywnością operacyjną, planowania i budżetowania, controllingu, raportowania, analiz OLAP, zarządzania sprzedażą i marketingiem, kontrolą kluczowych wskaźników w organizacji.

Dowiedz się więcej
Klasy rozwiazań:
Branże:
Kategorie filtrowania:

Produkt: InForum BI Studio
Typ modułu
Moduł uzupełniający

Raportowanie operacyjne wspiera kontrolę bezpośrednich działań jednostek na wszystkich poziomach organizacyjnych oraz stanowi bazę do budowania długofalowej strategii przedsiębiorstwa.

Zorientowane jest na dostarczanie aktualnych informacji np. o stopniu realizacji celów operacyjnych i poziomie wykorzystania zasobów. Dzięki temu planowanie kolejnych działań opiera się na pełnym obrazie sytuacji firmy. Aby proces raportowania przebiegał w sposób przynoszący wymierne korzyści potrzebne są zaawansowane narzędzia informatyczne cechujące się prostotą i intuicyjnością obsługi znaną z popularnych aplikacji biurowych. Te warunki spełnia InForum BI Studio.

Proces raportowania przynoszący wymierne korzyści
Raportowanie operacyjne w InForum BI Studio Raportowanie operacyjne w InForum BI Studio
Cechy raportowania w InForum BI Studio Cechy raportowania w InForum BI Studio
Korzyści Korzyści
Kontakt
Imię i nazwisko*
Twój adres e-mail*
Firma
Telefon

* pole wymagane
Wysyłając wiadomość zgadzasz sie na warunki opisane na stronie Polityka Prywatności & Cookies.

Treść wiadomości

* pole wymagane

PolandEnglish