Ferryt – zawiera szereg rozwiązań biznesowych dedykowanych dla określonych branż (np. obsługa kredytów, sprzedaż ubezpieczeń), jak i rozwiązań standardowych niezależnych od branży (np. e-Archiwum, obsługa kancelarii, windykacje).

Dowiedz się więcej
Narzędzia InForum BI Studio wspomagają procesy zarządcze i decyzyjne we wszystkich istotnych sferach działania współczesnego przedsiębiorstwa: zarządzania efektywnością operacyjną, planowania i budżetowania, controllingu, raportowania, analiz OLAP, zarządzania sprzedażą i marketingiem, kontrolą kluczowych wskaźników w organizacji.

Dowiedz się więcej
Klasy rozwiazań:
Branże:
Kategorie filtrowania:

Produkt: InForum BI Studio
Typ modułu
Moduł uzupełniający

Sprawozdawczosć finansowa – Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie sprawozdawczości, firmy są zobowiązane do składania informacji o wynikach swojej działalności do odpowiednich organów nadzorujących i kontrolujących jego działanie.

W szczególności przedsiębiorstwa prowadzące tzw. pełną rachunkowość składają sprawozdania F01, F03 oraz okresowo zobowiązane są przedstawić bilans, rachunek wyników i sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych.
Bez użycia specjalistycznego i jednocześnie prostego w użyci oprogramowania jest to żmudny proces.

Informacje w uporządkowanych raportach i sprawozdaniach
Sprawozdawczość finansowa w InForum BI Studio Sprawozdawczość finansowa w InForum BI Studio
Cechy InForum BI Studio Cechy InForum BI Studio
Korzyści Korzyści
Kontakt
Imię i nazwisko*
Twój adres e-mail*
Firma
Telefon

* pole wymagane
Wysyłając wiadomość zgadzasz sie na warunki opisane na stronie Polityka Prywatności & Cookies.

Treść wiadomości

* pole wymagane

PolandEnglish