Ferryt Open API

Moduł Ferryt Open API pozwala na komunikację innych systemów z Platformą Ferryt oraz umożliwia implementację i udostępnienie „na zewnątrz” własnych (per klient) interfejsów biznesowych.
Serwisy modułu API są dostępne jako Web Service SOAP lub jako usługi typu REST.

Moduł dostarcza szereg interfejsów/metod, przy pomocy których możliwe jest wykonywanie funkcji systemu bez konieczności korzystania z interfejsu użytkownika.

Zobacz zastosowanie modułu

Zastosowania i cechy modułu

  • inicjacja nowego procesu
  • pobranie listy zadań dla określonych parametrów wyszukiwania
  • przejście do kolejnego kroku procesu
  • wykonanie określonej akcji na procesie
  • modyfikacja danych
  • wyszukanie dokumentu w elektronicznym repozytorium
  • wyszukanie zestawu danych odpowiadających kryteriom wyszukiwania

Przejdź do modułów narzędziowych Ferryt Platform

Skontaktuj się z Nami!