Ferryt DataSpace

Ferryt DataSpace pozwoli Ci zarządzać zbiorami danych bez konieczności przechowywania danych w procesach. Moduł służy do projektowania struktur danych oraz konfigurowania schematów ich wykorzystania. Ferryt DataSpace udostępnia także kontrolki wizualne pozwalające na edycję danych zarządzanych w tabelach „poza procesowych”.

Zobacz zastosowanie modułu

Zastosowanie

Zbiory danych „poza procesowych”
Zbiory danych „poza procesowych”

W wielu przypadkach istnieje potrzeba stworzenia repozytorium danych, z którego korzystać będą różne moduły procesowe.  Przykładami takich repozytoriów są: struktura organizacyjna firmy, osoby i ich dane, baza klientów, baz prospektów, katalog produktów.

Z wykorzystaniem DataSpace stworzenie takich struktur jest zadaniem prostym, a dostęp do nich z poziomu procesów umożliwiają dedykowane do tego celu kontrolki biznesowe Ferryt.

Zaawansowane zarządzanie parametrami
Zaawansowane zarządzanie parametrami

DataSpace to także moduł, w którym możesz  zarządzać parametrami wykorzystywanymi przez procesy. Zarządzanie parametrami jest prowadzone w scentralizowany sposób z wykorzystaniem mechanizmów historyzacji zmian.

Przykłady parametrów:

 • stawki, prowizje
 • stopy procentowe
 • parametry produktów
 • schematy akceptacji

Parametry te mogą być synchronizowane z danymi z innych aplikacji.

Ekstrakt danych z procesów dla innych zastosowań
Ekstrakt danych z procesów dla innych zastosowań

W tabelach DataSpace może być także przechowywany łatwo dostępny wycinek danych pochodzące z procesów („surowy” lub przetworzony), z którego w późniejszym czasie korzystać mogą inne procesy lub zewnętrzne aplikacje bez konieczności przeszukiwania tych danych w tabelach z procesami. Przykłady zastosowania:

 • dane zawartych umów na potrzeby procesów aneksowania
 • dane sprzedażowe z procesów na potrzeby generowania raportów
 • ekstrakt danych z procesów do eksportu do hurtowni

Wybrane funkcje modułu

 • definiowanie struktur danych „poza procesowych”
 • parametryzacja uprawnień do tabel / danych
 • dedykowane kontrolki biznesowe zapisu / edycji danych
 • kontrolki prezentacji danych z tabel / rejestrów
 • automatyczne generowanie ekranów dla wskazanych tabel
 • wyszukiwarka danych po określonych parametrach
 • możliwość historyzacji zmian na wybranych tabelach
 • mechanizmy eksportu danych do popularnych formatów

Przejdź do modułów narzędziowych Ferryt Platform

Skontaktuj się z Nami!