Ferryt Reporting+

Chcesz prowadzić analizy działania swoich procesów biznesowych?

Masz zamiar dane pochodzące z procesów przekształcić w użyteczne informacje, które pozwolą podejmować Ci odpowiedzialne decyzje biznesowe?

Zdecyduj się na wdrożenie modułu Reporting+.

Ferryt Reporting+ to zestaw gotowych kokpitów analitycznych operacyjnych i zarządczych, przy pomocy których możliwe jest prowadzenie analiz stanów i zachowań procesów funkcjonujących na platformie Ferryt. Moduł wyposażony jest ponadto w narzędzia, które pozwalają na tworzenie własnych kokpitów, analiz i raportów.

Zobacz zastosowanie modułu

Zastosowanie

Zarządzanie ofertą sprzedażową
Zarządzanie ofertą sprzedażową

Analizy operacyjne dotyczą przebiegu oraz stanu procesów i odnoszą się do weryfikacji realizowanych zadań. Przedstawiają stan procesowania spraw/ wniosków/ transakcji. Dane prezentowane są jako widżety na dashboard’ach i wyposażone są w interaktywne wykresy. Moduł daje również szerokie możliwości filtrowania oraz „drążenia” danych.

Przykłady analiz:

 • czas procesowania spraw/ zdań wniosków
 • odchylenia od czasów planowanych
 • wąskie gardła w procesach
 • liczba inicjowanych wniosków/ spraw/ dokumentów
 • instancje procesów z podziałem na typy
 • pisma w podziale na miesiące, kwartały i lata
 • liczba zadań użytkownika w danym okresie

Analizy zarządcze
Analizy zarządcze

Analizy zarządcze są przeznaczone dla osób zarządzających. Operują na danych w formie zagregowanej jednak dają przy tym szerokie możliwości operacji „drill down”. Wychodzą poza dane z bieżącej sytuacji  i odnoszą się do analizy w szerszej perspektywie czasowej.

Przykłady analiz:

 • trendy ilościowe spraw/ dokumentów wniosków
 • analizy dziedzinowe:
  • analizy sprzedaży
  • analizy finansów
  • benchmarking regionalny
  • analiza tzw. „pików” w czasie
  • analizy kosztów
 • analiza wydajności zespołów
 • benchmarking wydajności
 • analiza wąskich gardeł w perspektywach czasowych

Wybrane funkcje modułu

 • prezentacja danych jako kokpity i raporty
 • analiza szczegółowa możliwa z wykorzystanie kostki OLAP
 • pobieranie danych z baz danych i plików
 • pobieranie danych przez serwisy
 • integracja danych
 • przekształcanie danych
 • dokonywanie przeliczeń
 • projektowanie wyglądu ekranu analitycznego

Przejdź do modułów narzędziowych Ferryt Platform

Skontaktuj się z Nami!