Ferryt SetUp Manager

Ferryt SetUp Manager to zestaw narzędzi wspierających instalację i procesy aktualizacji środowisk Platformy Ferryt. Narzędzia te pozwalają również na szybkie, kontrolowane oraz bezbłędne przenoszenie wykonanych implementacji logiki biznesowej na środowiska wyższe.  

Moduł umożliwia także prowadzenie obserwacji oraz monitoring systemu podczas działania produkcyjnego a wnioski z danych dostarczanych przez narzędzie monitorujące i diagnostyczne, pozwalają na inicjację działań proaktywnych. Umożliwia to na zapewnienie ciągłej pracy systemu bez dokonywania przerw.

Zobacz zastosowanie modułu

Zastosowanie

Zarządzanie środowiskami
Zarządzanie środowiskami

Moduł udostępnia narzędzia w zakresie zarządzania środowiskami pozwalające między innymi na:

 • przeprowadzenie instalacji systemu
 • wdrożenie pierwszej konfiguracji systemu
 • bieżące zarządzanie parametrami systemu
 • instalację paczek serwisowych
 • wdrażanie dystrybucji i upgradów
 • przenaszanie pakietów pomiędzy środowiskami
 • wgląd w stan instalacji środowisk

Przenoszenie konfiguracji pomiędzy środowiskami
Przenoszenie konfiguracji pomiędzy środowiskami

Dzięki funkcjonalnościom modułu Ferryt SetUp Manager konfiguracje oraz implementacje logiki biznesowej można w łatwy sposób przenosić pomiędzy poszczególnymi środowiskami systemu (dev, test, …, pprod, prod).

Propagacja wykonanych zmian jest bardzo prosta i sprowadza się do obsługi dedykowanego do tego celu wizzarda. Możliwe jest również wdrożenie bezobsługowej procedury przenaszania zmian pomiędzy środowiskami przy wykorzystaniu mechanizmów „batchowych”.

Monitoring systemu
Monitoring systemu

Analizy dostarczane przez moduł umożliwiają między innymi:

 • prowadzenie monitoringu technicznego systemu
 • identyfikację incydentów i zdarzeń wyjątkowych
 • identyfikację miejsc mało wydajnych
 • analizę wąskich gardeł systemowych
 • monitoring interakcji z systemami zewnętrznym
 • prowadzenie działań proaktywnych związanych z eksploatacją i utrzymaniem

Przejdź do modułów narzędziowych Ferryt Platform

Skontaktuj się z Nami!