Ferryt SSO

Moduł służy do zarządzania tożsamością, autentykacją i autoryzacją. Moduł jest częścią platformy Ferryt, ale może także funkcjonować jako niezależne centrum autentykacji i autoryzacji świadczące swoją funkcjonalnością usługi dla innych systemów.

Moduł wyposażony jest w rozbudowaną funkcjonalność systemów klasy „single-sign-on”. Daje możliwość jednorazowego zalogowania się do „usługi” i uzyskania dostępu do wszystkich autoryzowanych zasobów zgodnych z jej konfiguracją.

Zobacz zastosowanie modułu

Zastosowania i cechy modułu

  • centralizacja zarządzania użytkownikami i ich uprawnieniami
  • zarządzanie tożsamością i rolami użytkowników w różnych systemach
  • możliwość definiowania procesu akceptacji w zakresie potwierdzania uprawnień
  • API pozwalające na dostęp do funkcji modułu poprzez serwisy
  • możliwość synchronizacji danych dotyczących użytkowników/uprawnień z innymi systemami
  • możliwość synchronizacji i komunikacji on-line z AD
  • weryfikacja przyznanych uprawnień w zakresie bezpieczeństwa i aktualności
  • Szerokie możliwości analityczne

Przejdź do modułów narzędziowych Ferryt Platform

Skontaktuj się z Nami!