Ferryt Decision Engine

Ferryt Decision Engine to wysokowydajne narzędzie wyposażone w silnik decyzyjny do modelowania oraz wykonywania różnych rodzajów przeliczeń.

Umożliwia definiowanie złożonych, parametryzowanych modeli oraz analizę wyników działania przy wykorzystaniu narzędzi analitycznych.

Zobacz zastosowanie modułu

Zastosowanie

Silnik scoringowy/ratingowy
Silnik scoringowy/ratingowy

Moduł obejmuje obsługę różnych rodzajów przeliczeń w zakresie obliczania scoringu i ratingu:

 • scoring aplikacyjny i behawioralny
 • modele ratingowe
 • modele antyfraudowe
 • modele oceny ryzyka i zdolności kredytowej
 • activation, usage i response scoring
 • cross i up-selling
 • attrition scoring
 • reguły przeliczeń na potrzeby procesów kredytowych

Reguły przeliczeń procesów dla przedsiębiorstw
Reguły przeliczeń procesów dla przedsiębiorstw

 • matryca kompetencji
 • rozliczenie delegacji
 • zestawienia urlopu
 • rozliczanie czasu pracy
 • wyliczanie cen
 • generacja oferty

Wsadowe wyliczenia periodyczne
Wsadowe wyliczenia periodyczne

Moduł jest wykorzystywany także do wykonywanie wyliczeń cyklicznych, których rezultatem jest wsad w postaci zestawu danych:

 • przeliczanie ofert preapproved
 • wyliczanie limitów klienta
 • klasyfikacja klienta
 • generacja sygnałów ostrzegawczych

Wybrane funkcje modułu

 • zarządzanie repozytorium modeli i przeliczeń
 • wersjonowanie modeli i przeliczeń
 • zarządzanie dostępnością i uprawnieniami
 • dwa tryby edytora logiki przeliczeń:
  • podstawowy – stosowanie kreatorów
  • zaawansowany – język formuł wyliczeniowych
 • podłączanie zewnętrznych zbiorów danych
 • integracja z interfejsami on-line
 • testowanie a priori (na danych testowych)
 • weryfikacja a posteriori (na danych rzeczywistych)
 • moduł analityczny do badania zachowań modeli
 • wysoka wydajność działania narzędzia
 • dostępne API on-line, bazodanowe oraz plikowe
 • analiza historii wywołań  modeli

Przejdź do modułów narzędziowych Ferryt Platform

Skontaktuj się z Nami!