Ferryt Kredyty

Ferryt Kredyty to rozwiązanie wspierające kompleksowo proces sprzedaży kredytów, począwszy od pierwszego kontaktu z klientem, poprzez oceną klienta i ryzyka, podjęcie decyzji, uruchomienie produktu, na wypłacie transz kończąc. W systemie obsługiwane są zarówno kredyty dla klientów detalicznych jak i przedsiębiorstw.

Zobacz zastosowanie modułu

Zastosowanie

Obsługiwane segmenty klientów
Obsługiwane segmenty klientów

 Moduł obejmuje obsługę procesów kredytowych dla następujących segmentów klientów:

 • klienci detaliczni
 • mikro przedsiębiorstwa
 • MŚP
 • podmioty korporacyjne
 • rolnicy
 • JST
 • inne

Rodzaje kredytów
Rodzaje kredytów

Ferryt Kredyty obejmuje obsługę różnych rodzajów kredytów:

 • gotówkowe
 • ratalne
 • hipoteczne
 • karty kredytowe
 • limity w rachunkach
 • limity na kliencie
 • obrotowe
 • inwestycyjne
 • inne

Operacje posprzedażowe
Operacje posprzedażowe

Ferryt Kredyty pozwala na obsługę operacji posprzedażowych takich jak:

 • aneksowanie
 • wypłata transz
 • monitoring spełniania warunków umowy
 • monitoring klienta

Wybrane funkcje modułu

Wybrane kroki w procesie sprzedaży kredytu:

 • zebranie danych o kliencie i produkcie w kanałach obsługi
 • symulacja
 • generowanie oferty
 • opcje ofert promocyjnych
 • wydruk wniosku
 • generowanie listy dokumentów do dostarczenia
 • sprawdzenie w bazach wewnętrznych i zewnętrznych
 • analizy i oceny
 • wyliczenie scoringu / ratingu
 • decyzja kredytowa
 • zebranie dokumentów
 • generowanie umowy i dokumentów zabezpieczeń
 • zakładanie produktów w systemie centralnym
 • uruchomienie i wypłata transz

Inne cechy modułu:

 • automatyzacja czynności rutynowych
 • wyliczanie kwoty zadłużenia na dany dzień
 • weryfikacja poprawności rejestracji, walidacje
 • generowanie wydruków
 • historia wykonanych czynności
 • narzędzia do modyfikacji logiki dla użytkowników biznesowych
 • obsługa z urządzeń mobilnych
 • szybkie generowanie raportów
 • automatyczne pobranie (i zapisywanie) danych z systemów zewnętrznych

Skontaktuj się z Nami!