Ferryt Monitoring

Ferryt Monitoring pomoże Tobie w posprzedażowym monitorowaniu klientów i ich produktów kredytowych minimalizując ryzyko wystąpienia strat. Może także służyć do informowania klientów o ich obowiązkach związanych z umowami kredytowymi.

Ferryt Monitoring pozwala na regularne prowadzenie kontroli klientów, ocenę stanu ich kredytów i zabezpieczeń kredytowych, bieżący przegląd realizacji warunków umów. Umożliwia także na przeprowadzanie okresowej oceny kondycji finansowej firm.

Zobacz zastosowanie modułu

Zastosowanie

Obszary monitoringu
Obszary monitoringu

 • realizacja warunków umów kredytowych
 • kondycja finansowa klientów
 • klienci i ich produkty kredytowe
 • zabezpieczenia
 • spłaty kapitału i odsetek

Wybrane funkcje modułu

Funkcje podstawowe

 • ocena stanu kredytów i zabezpieczeń
 • okresowa ocena kondycji finansowej firm
 • generowanie zdarzeń i sygnałów ostrzegawczych
 • generowanie zadań automatycznych i manualnych
 • tworzenie raportów operacyjnych i zarządczych
 • aktywności posprzedażowe

Funkcje dodatkowe

 • bieżący przegląd warunków umów
 • weryfikacja terminowej realizacji
 • prowadzenie działań cyklicznych
 • ustawienie automatycznego przypomnienia klientom o terminach opłat
 • planowanie zadań użytkowników
 • automatyczne generowanie powiadomień,korespondencji i dokumentów
 • dystrybucja informacji do placówek, departamentów administracji kredytów, restrukturyzacji i windykacji, ryzyka kredytowego oraz contact center

Skontaktuj się z Nami!