Ferryt Reklamacje

Ferryt Reklamacje umożliwia kompleksową obsługę wszystkich rodzajów zgłoszeń dokonywanych przez klienta: reklamacji, zapytań, dyspozycji, zleceń transakcji. Wszystkie czynności wykonywane są w jednym systemie z użyciem wielu kanałów komunikacji.

Dzięki zastosowaniu mechanizmów automatyzacji i kontroli nad wykonywaniem zadań, obsługa zgłoszeń może odbywać się zgodnie z przyjętym SLA i wymogami ustawowymi regulującymi maksymalny czas obsługi reklamacji.

Zobacz zastosowanie modułu

Zastosowanie

Obsługa różnego typu reklamacji
Obsługa różnego typu reklamacji

Zgłoszenia reklamacyjne mogą dotyczyć m.in. obszarów:

 • produktów
 • rozliczeń
 • procedur
 • działania systemów
 • bezpieczeństwa
 • awarii
 • opinii, sugestii klienta

Automatyzacja obsługi reklamacji
Automatyzacja obsługi reklamacji

System pozwala na rejestrację i analizę zgłoszeń, zapewniając jednocześnie wysoki stopień automatyzacji czynności. Zastosowano mechanizmy przypisania personelu do obsługi zgłoszeń w zależności od wielu kryteriów decyzyjnych. System umożliwia tworzenie szablonów i generowanie dokumentów na podstawie danych z procesów. Rozwiązanie współpracuje z systemami księgowymi i back office i automatyzuje księgowanie transakcji.

Wsparcie decyzji reklamacyjnych
Wsparcie decyzji reklamacyjnych

Automatyzacja procesów oparta jest o silnik decyzyjny, który tworzy ranking reklamacji. Umożliwia on zarządzanie ścieżkami procesowania, kompetencjami decyzyjnymi pracowników i kategoryzacją zgłoszeń. Drzewa decyzyjne i karty scoringowe umożliwiają kolejkowanie zadań pracownikom. Dzięki zastosowanym w rozwiązaniu narzędziom możliwe jest skrócenie czasu obsługi zgłoszeń.

Wielokanałowa obsługa klientów
Wielokanałowa obsługa klientów

Moduł umożliwia składanie reklamacji za pomocą różnych kanałów kontaktu:

 • elektronicznie: wnioski internetowe, bankowość elektroniczna
 • call center, chat
 • pisemnie
 • ustnie w placówce

Wybrane funkcje modułu

 • rejestracja zgłoszeń reklamacyjnych przez klienta
 • automatyczne przypisanie personelu do obsługi reklamacji
 • przypisywanie zadań w oparciu o wiele czynników: poziomy kompetencji, terminy obsługi, ranking sprawy
 • przy ”rutynowych” reklamacjach – możliwość pełnej realizacji już na etapie zgłoszenia reklamacji
 • wykorzystanie drzew decyzyjnych i kart scoringowych do kolejkowania zadań
 • tworzenie rankingu reklamacji
 • analiza zgłoszeń klientów

 • generowanie raportów operacyjnych i analitycznych do analizy zleceń i procesów
 • archiwizacja dokumentów operacyjnych
 • integracja z systemami banku
 • pobieranie informacji o kliencie i jego produktach
 • księgowanie transakcji w systemie banku
 • współpraca z systemami zarządzania uprawnieniami użytkowników
 • współpraca z systemami front-end, powiadomień klientów oraz back office

Skontaktuj się z Nami!