Ferryt Ubezpieczenia

Ferryt Ubezpieczenia automatyzuje procesy sprzedaży i obsługę ubezpieczeń, począwszy od pierwszego kontaktu z klientem, poprzez przygotowanie oferty aż do kroku wystawienia polisy i przyjęcia wpłaty. Moduł swoją funkcjonalnością obejmuje również czynności obsługi posprzedażowej.

Rozwiązanie umożliwia przygotowanie oferty dla różnych produktów ubezpieczeniowych, dostarczenie jej do odbiorcy właściwym kanałem komunikacji oraz formalizację sprzedaży.

System pozwala na dostosowywanie procesów sprzedażowych i posprzedażowych do bieżących potrzeb biznesowych.

Zobacz zastosowanie modułu

Zastosowanie

Obsługa sprzedaży ubezpieczeń
Obsługa sprzedaży ubezpieczeń

Ferryt Ubezpieczenia pozwala na elastyczne definiowanie nowych rodzajów ubezpieczeń i modyfikowanie istniejących.

Moduł wspiera obsługę różnego rodzaju ubezpieczeń, w tym między innymi:

 • komunikacyjne
 • majątkowe
 • turystyczne
 • OC
 • rolne
 • NNW
 • na życie

Automatyzacja czynności w procesach ubezpieczeniowych
Automatyzacja czynności w procesach ubezpieczeniowych

Ferryt Ubezpieczenia automatyzuje i usprawnia pracochłonne czynności w procesie sprzedaży i obsługi ubezpieczeń. System zbiera dane o kliencie, produktach i przedmiocie ubezpieczenia w różnych kanałach kontaktu. Umożliwia kalkulację, przygotowanie i dostarczenie oferty do klienta a także zawarcie polisy. Moduł kompleksowo obsługuje czynności po zawarciu polisy.

Wybrane funkcje modułu

 • zebranie danych o kliencie i posiadanych produktach
 • zebranie danych o przedmiocie ubezpieczenia
 • sprawdzanie informacji dotyczących klienta w bazach zewnętrznych
 • przygotowanie różnych wariantów dla ubezpieczenia
 • kalkulacja wysokości składki
 • przygotowanie i generowanie oferty
 • określenie „dodatków” do ubezpieczenia
 • udostępnienie wniosku o ubezpieczenie w kanale elektronicznym z możliwością wyboru przez klienta wariantu ubezpieczenia
 • zawarcie umowy ubezpieczenia
 • wystawienie polisy
 • przyjęcie wpłaty
 • obsługa wznowień polis
 • przygotowanie i zawarcie aneksów
 • obsługa wypowiedzeń
 • przygotowanie raportów

Skontaktuj się z Nami!