Ferryt Zabezpieczenia

Ferryt Zabezpieczenia jest przeznaczony do ewidencji i zarządzania różnymi typami zabezpieczeń kredytowych. Automatyzuje pełen cykl życia zabezpieczeń: od ich zgłoszenia, przez zweryfikowanie, przyjęcie i ustanowienie po zrealizowanie. Jego kluczowymi funkcjami jest obsługa wycen i monitoring zabezpieczeń. Rozwiązanie zapewniając wgląd w aktualny status posiadanych zabezpieczeń zwiększa bezpieczeństwo obsługi kredytów.

Zobacz zastosowanie modułu

Zastosowanie

Zarządzanie zabezpieczeniami kredytowymi
Zarządzanie zabezpieczeniami kredytowymi

Ferryt Zabezpieczenia przechowuje szczegółowe informacje o cechach zabezpieczeń i elementach z nimi powiązanych. Dostępne są także dane o wycenach, obciążeniach, transakcjach, inspekcjach, odzyskach. Użytkownicy mają możliwość dodawania, przeglądu, modyfikowania i usuwania zabezpieczeń.

System realizuje rozdzielenie przedmiotu zabezpieczenia od samego zabezpieczenia kredytu; w efekcie umożliwia powiązanie jednego przedmiotu z wieloma transakcjami.

Ferryt Zabezpieczenia weryfikuje poprawność wprowadzanych danych i zapewnia pełen ślad audytowy. Jest otwarty na komunikację z innymi systemami, która jest realizowana poprzez dedykowane interfejsy.

Rodzaje obsługiwanych zabezpieczeń
Rodzaje obsługiwanych zabezpieczeń

 • hipoteka zwykła i łączna
 • kaucja
 • weksel
 • gwarancje
 • poręczenia
 • przelew wierzytelności (cesja)
 • ubezpieczenie kredytu
 • zastawy
 • blokada bonów skarbowych
 • blokada rachunku inwestycyjnego
 • blokada środków
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie
 • tymczasowe
 • niestandardowe

Monitoring zabezpieczeń
Monitoring zabezpieczeń

Moduł realizuje monitoring zabezpieczeń, który wykonywany jest automatycznie zgodnie z wskazanymi w regułach okresami. Akcje monitoringu można dostosować do indywidualnych potrzeb użytkownika za pomocą konfigurowalnych reguł. Istotne informacje dotyczące zabezpieczeń mogą być udostępnione do systemów zewnętrznych w postaci różnych sygnałów.

Wybrane funkcje modułu

 • komunikacja z AMRON
 • umożliwia współpracę z rzeczoznawcami
 • wyliczanie i obsługa wartości LTV
 • przeszacowywanie wartości zabezpieczeń
 • przeszacowania portfelowe
 • zaawansowana wyszukiwarka zabezpieczeń
 • komunikacja z systemem wnioskowym

Skontaktuj się z Nami!