Ferryt Zajęcia Egzekucyjne

Ferryt RZE w pełni automatyzuje obsługę zajęć egzekucyjnych, np. komorniczych, ZUS, US. System jest dostosowany do obowiązujących regulacji w zakresie elektronizacji zajęć egzekucyjnych.

Moduł obsługuje komunikację elektroniczną zajęć pomiędzy wszystkimi uczestnikami postępowań. Jego wdrożenie znacznie przyspiesza realizację działań, uszczelnia wypływ środków, minimalizuje ilość błędów i wspomaga wywiązywanie się z ustawowych zobowiązań.

Zobacz zastosowanie modułu

Zastosowanie

Kompleksowa obsługa zajęć egzekucyjnych
Kompleksowa obsługa zajęć egzekucyjnych

System zapewnia kompleksową obsługę wszystkich czynności wchodzących w skład zajęć egzekucyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wśród realizowanych procesów znajdują się m.in.:

 • procesowanie nowego wchodzącego zajęcia egzekucyjnego
 • aktualizacja zajęcia egzekucyjnego
 • umorzenie zajęcia egzekucyjnego
 • udzielenie odpowiedzi OE odnośnie informacji stanowiących tajemnicą bankową
 • egzekucja zajęcia
 • zawieszenie/wznowienie egzekucji
 • obsługa zbiegu egzekucji
 • obsługa postanowienia organów egzekucyjnych o przejęciu/przekazaniu egzekucji
 • obsługa dyspozycji klienta
 • obsługa postanowienia organów egzekucyjnych o zwolnieniu środków spod egzekucji
 • obsługa wezwania organów egzekucyjnych o udzielenie wyjaśnień do prowadzonego postępowania
 • proces wydruku dowolnego pisma
 • proces anulowania
 • proces wpisania spłaty zewnętrznej

Integracja i komunikacja
Integracja i komunikacja

Moduł umożliwia integracje i komunikacje z wszystkimi podmiotami i systemami biorącymi udział w postępowaniach egzekucyjnych:

 • KIR Ognivo
 • organami egzekucyjnymi
 • komornikami sądowymi
 • organami podatkowymi
 • organami egzekucyjnymi
 • organami administracyjnymi

Wybrane funkcje modułu

 • komunikacja z KIR Ognivo – zapytania proste, zapytania szczegółowe
 • rejestracja lub aktualizacja pisma
 • weryfikacja dłużnika
 • obsługa kwoty wolnej
 • wybór rachunków do egzekucji

 • spłata zajęcia
 • zarządzanie zbiegiem egzekucji
 • dyspozycje klienta dotyczące spłaty zajęcia
 • archiwizacja zajęć

Skontaktuj się z Nami!