Obsługa klienta

Skorzystaj z procesów, które zwiększą szybkość i automatyzację czynności związanych z obsługą klienta. Dzięki zastosowaniu modułu możliwa będzie kompleksowa obsługa procesów posprzedażowych i dyspozycji. System wyeliminuje błędy związane z wykonywaniem czynności i operacji manualnych.

Przekonaj się jak szybko możesz obsługiwać swoich klientów, redukując przy tym koszty i ryzyko operacyjne, a jednocześnie budując dobry wizerunek banku.

Zobacz zastosowanie modułu

Zastosowanie

Obsługa posprzedażowa
Obsługa posprzedażowa

Moduł umożliwia prowadzenie pełnej obsługi posprzedażowej klientów z użyciem wielu kanałów komunikacji. Procesy automatyzujące czynności rutynowe wspierają personel banku w trakcie obsługi zgłoszeń klientów, a także aktywne działania związane ze sprzedażą dodatkowych produktów. Zastosowane mechanizmy kontroli eliminują błędy w obsłudze, a silnik decyzyjny zwiększa szybkość rozpatrywania spraw.

Procesy dostarczane w ramach modułu służą, m.in. do:

 • obsługi reklamacji
 • wprowadzania zmian w portfelu produktów klienta
 • obsługi dyspozycji składanych przez klienta
 • sprzedaży produktów (cross-selling, up-selling)

Obsługa dyspozycji
Obsługa dyspozycji

System umożliwia szybkie i elastyczne wprowadzanie wnioskowanych przez klienta zmian w posiadanych przez niego produktach. Przesłana dyspozycja jest kierowana automatycznie do osoby odpowiedzialnej za obszar, którego dotyczy zgłoszenie. Zgłoszone przez klienta dyspozycje mogą dotyczyć:

 • zmiany danych klienta
 • spłatę kredytu
 • wybranie rachunku do spłaty
 • zmiana limitu kredytowego
 • zastrzeżenia karty
 • modyfikacje danych karty

Dyspozycja wraz z przebiegiem obsługi jest zachowywana w historii kontaktów z bankiem zapewniając audytowalność procesu.

Wybrane funkcje modułu

 • przeprowadzenie procesu reklamacyjnego
 • wydłużenie okresu kredytowania
 • zawieszenie spłat
 • konsolidacja kredytów
 • wydanie potwierdzenia spłaty
 • konsolidacja lokat
 • sprzedaż kredytu gotówkowego
 • sprzedaż ubezpieczenia do kredytu

Skontaktuj się z Nami!