Platforma sprzedażowa

Platforma sprzedażowa umożliwia zarządzanie całym procesem sprzedaży produktów za pomocą jednej platformy dopasowanej do indywidualnych potrzeb Twojej organizacji. Rozwiązanie zapewnia szerokie możliwości dostosowania wniosków sprzedażowych do zmieniających się trendów rynkowych. Dzięki temu oferowane produkty będą miały atrakcyjną dla klientów postać w różnych kanałach komunikacji. Platforma dostarcza również procesy dedykowane do automatycznej obsługi złożonych wniosków.

Zobacz zastosowanie modułu

Zastosowanie

Wnioskowanie o produkty finansowe
Wnioskowanie o produkty finansowe

Platforma sprzedażowa dostarcza szeroki zakres interaktywnych wniosków o produkty finansowe oraz wnioski operacyjne. Wnioski przygotowano zgodnie z najnowszymi trendami UI/UX i z wykorzystaniem nowoczesnych technologii m.in. zakresu weryfikacji klienta. W trakcie konfiguracji wniosku można przypisać kanały, w których będzie on używany oraz systemy z którymi się zintegruje. Aktywny wniosek będzie pod stałym monitoringiem, który pozwoli wykryć i wyeliminować wąskie gardła procesu.

Systemu umożliwia wnioskowanie o:

 • on-boarding klienta indywidualnego / firmowego
 • otwarcie rachunków
 • założenie lokaty
 • limit dla klienta
 • limit w rachunku
 • kredyt gotówkowy (+ z konsolidacją)
 • kredyt ratalny
 • ubezpieczenia
 • aktualizacje danych klienta
 • zmianę limitów
 • operacje bezgotówkowe

Wielokanałowa obsługa klienta
Wielokanałowa obsługa klienta

Platforma zapewnia wysoką jakość obsługi, niezależnie od wykorzystywanego przez klienta kanału kontaktu lub używanego urządzenia. System daje możliwość klientowi, zmiany kanału kontaktu w trakcie procesowania wniosku. Dane wprowadzone w poprzedniej sesji są dostępne po powrocie do procesowania wniosku na dowolnym innym urządzeniu lub w innym kanale obsługi.

Wnioski sprzedażowe można umieścić w różnych kanałach kontaktu, np. w:

 • bankowości elektroniczne
 • bankowości mobilnej
 • call center
 • u doradcy mobilnego
 • u doradcy w placówce

Stały monitoring wniosków
Stały monitoring wniosków

Platforma rejestruje wszelkie statystyki wniosków, jak również dane dotyczące interakcji na stronach i polach formularza. Dzięki platformie dowiesz się, które wnioski (lub sekcje) wypełniane są najdłużej oraz jakie pola najczęściej powodują błędy walidacji. Pozwoli to na skuteczną korektę wdrożonych wniosków i optymalne projektowanie w przyszłości.

Integracja z systemami w organizacji
Integracja z systemami w organizacji

Platformę sprzedażową można łatwo integrować z systemami back office oraz front-end. Daje to możliwość dynamicznego dopasowywania treści wniosku w zależności od parametrów produktu, realizowanych akcji promocyjnych lub działań cross-selling.

Platforma sprzedażowa integruje się najczęściej z:

 • systemem centralnym/głównym
 • bazami zewnętrznych dostawców
 • przelewami autoryzującymi BlueMedia lub Elixir
 • narzędziami do identyfikacji biometrycznej klienta
 • odczytem danych klienta z dokumentu (wykorzystanie OCR)
 • systemem autoryzującym wnioski za pomocą hasła SMS (OTP)

Tworzenie pozytywnych doświadczeń klientów
Tworzenie pozytywnych doświadczeń klientów

Moduł wspiera tworzenie pozytywnych doświadczeń użytkownika z Twoją organizacją (customer journey). Umożliwia udostępnienie klientowi spersonalizowanego systemu dostosowanego do jego preferencji i oferowanie produktów spełniających jego potrzeby.

System umożliwia m.in.:

 • przesłanie dowolnego zdjęcia i zastosowanie go jako spersonalizowane tło karty kredytowej/debetowej
 • cofnięcia się do wniosku w dowolnym momencie
 • zaprojektowanie wniosku, który będzie przypominał rozmowę klienta z doradcą
 • rozwój kontaktu z klientem, oferując mu komunikację audio i video przez stronę internetową

Wybrane funkcje modułu

 • wykrywanie porzucenia wniosku przez użytkownika
 • reakcja na porzucenie wniosku z wykorzystaniem mechanizmu heartbeat
 • prezentowanie dane dot. zachowania użytkowników na wnioskach/operacjach za pomocą heatmap
 • projektowanie nowych wniosków
 • tworzenie procesu sprzedaży wybranego produktu
 • cross-selling
 • up-selling
 • integracje z narzędziami/systemami zewnętrznymi

Skontaktuj się z Nami!