Procesy zakupowe

Chcesz zwiększyć efektywność procesów zakupowych w Twojej organizacji?

Oferujemy rozwiązanie dzięki któremu zarządzanie dostawcami i procesami zakupowymi będziesz miał pod pełną kontrolą.

Nasze rozwiązanie umożliwia Działowi Zakupów skuteczną realizację strategii zakupowych i kompleksową obsługę biznesowych procesów zakupowych. 

Ferryt Zakupy pokrywa wiele obszarów działania. Począwszy od rejestracji zapotrzebowania, poprzez stworzenie zapytania ofertowego, udostępnienie RFx wybranym dostawcom, negocjacje, wybór dostawcy oraz zawarcie umowy, po odbiór i rozliczenie zamówienia.

Zobacz moduły funkcjonalne

Moduły funkcjonalne

Portal Dostawcy

Umożliwia dostawcom uczestnictwo w procesach zakupowych, aktualizację danych oraz dostęp do raportów.

Zarządzanie dostawcą

Przechowuje wszystkie niezbędne dane dotyczące dostawców; pozwala na dodawanie lub modyfikację danych dostawców oraz ocenę jakościową współpracy z dostawcą.

Projekty Zakupowe

Zawiera procesy sterujące prowadzeniem procesu wyboru dostawcy od etapu planowania, prowadzenia przetargu po zatwierdzenie rekomendacji i wybór konkretnego dostawcy.

Umowy

Procesy obiegu akceptacji treści umowy i jej załączników, powiązane z projektem zakupowym oraz bazą dostawców. Moduł zawiera archiwum dokumentów elektronicznych.

Zamówienia i Odbiory

Obsługuje procesy zakupowe oraz rejestr zamówień wynikających z projektów zakończonych wyborem dostawcy. Moduł umożliwia dokonywanie całościowych lub częściowych odbiorów zamówień.

Fakturowanie

Zapewnia rejestrację i obieg dokumentów księgowych. Zakres funkcjonalny modułu obejmuje kontrolę formalną dokumentów, opis wraz z akceptacją merytoryczną oraz kontrolę rachunkową dowodów księgowych.

Raporty i Strategie Zakupowe

Zestaw raportów przedstawiających przebieg procesów zakupowych. Strategia zakupowa umożliwi zaplanowanie działań mających na celu optymalizacje kosztów i procesów zakupowych.

Skontaktuj się z Nami!