Planowanie i budżetowanie

Planowanie i Budżetowanie łączy planowanie organizacyjne i finansowe poprzez wartościowe określenie zadań, kompetencji i obowiązków poszczególnych komórek organizacyjnych.

Moduł umożliwia planowanie i przygotowanie wielopoziomowych budżetów. Gotowe budżety można grupować zgodnie z stworzoną hierarchią.

Zobacz zastosowanie modułu

Zastosowanie

Zarządzanie budżetem organizacji
Zarządzanie budżetem organizacji

Moduł umożliwia przygotowanie budżetów inwestycyjnych, organizacyjnych i finansowych. Przygotowane budżety mogą być wielopoziomowo akceptowane. Po zatwierdzeniu budżetu rozpoczyna się proces wykonania budżetu w organizacji. Przez cały czas realizacji wykonania budżetu, moduł kontroluje odchylenia od założonych wartości.

Wsparcie przy tworzeniu budżetu
Wsparcie przy tworzeniu budżetu

System wspiera tworzenie budżetu, za pomocą:

  • możliwości zastosowania scenariuszy budżetowych, zawierających różne parametry makro- i mikroekonomiczne
  • przedstawienia wpływu podejmowanych decyzji na wyniki finansowe przedsiębiorstwa
  • umożliwienia równoczesnej pracy wielu osób tworzących poszczególne części budżetu zgodnie z określonym schematem działania
  • uelastycznienia budżetów dla wybranych obszarów działalności przedsiębiorstwa

Wybrane funkcje modułu

  • przygotowanie zakresu odpowiedzialności dla poszczególnych komórek organizacji
  • dystrybucja zadań w procesie planowania
  • podział zakresu danych do zaplanowania
  • kontrolowanie wykonania budżetu
  • raportowanie zagregowanych danych
  • określenie zadań do realizacji

Skontaktuj się z Nami!