1. Klient

mBank S.A. to czwarty co do wielkości aktywów bank w Polsce. Posiada 2,2 mln aktywnych użytkowników bankowości mobilnej. Z oferty mBank korzysta 5,6 mln klientów bankowości detalicznej oraz 26 tys. klientów bankowości korporacyjnej. mBank jest uznawany za ikonę mobilności polskiej bankowości we wszystkich grupach klientów. mBank wybrał firmę DomData na dostawcę systemu do zarządzania procesami biznesowymi i wnioskami obsługiwanymi w różnych kanałach.

2. Wyzwanie

Bank miał w planie przeprowadzenie szeroko zakrojonych działań mających na celu digitalizację i automatyzację działań w obszarze sprzedaży i obsługi klientów. W pierwszym etapie projektu nasze zadanie polegało na wdrożeniu i uruchomieniu w terminie czterech miesięcy platformy BPM wraz z cyfrową obsługą pierwszego procesu biznesowego. W następnych etapach konieczna była cyfryzacja i automatyzacja kolejnych procesów i wniosków, zgodnych z wymaganiami przedstawionymi przez Bank, które miały być dostępne dla klientów w różnych kanałach kontaktu, w tym w szczególności w kanale direct.

3. Rozwiązanie

W ramach projektu w wymaganych terminach dostarczyliśmy i zainstalowaliśmy na środowiskach Banku platformę BPMS Ferryt wraz z systemem wnioskowym i procesami biznesowymi dostępnymi w różnych kanałach kontaktu. Dostosowaliśmy ‘layout’ ekranów systemu do standardów korporacyjnych mBanku i zaimplementowaliśmy wymagane przez Bank kontrolki funkcjonalne i wizualne. Przeprowadziliśmy analizy dla wskazanych przez Bank procesów biznesowych. Dostarczoną platformę zintegrowaliśmy z rozwiązaniami informatycznymi Banku, a system wnioskowy osadziliśmy w bankowości internetowej i mobilnej. Aktualnie oprócz serwisu i utrzymania cały czas rozwijamy kolejne procesy i wnioski dla banku, które są wykorzystywane w obszarach procesowania wniosków, sprzedaży i obsługi klienta (w tym kanale customer direct), posprzedaży, w placówkach Banku, back-office oraz komórkach pionu operacji.

4. Rezultat

Po wdrożeniu system i rozwiązania w znacznym stopniu usprawniły pracę Banku w obszarach, w których zostały zastosowane. Zredukowane zostały czasy oraz koszty rejestracji i obsługi. Polecamy DomData jako dostawcę systemów informatycznych w obszarze systemów do zarządzania procesami biznesowymi oraz wielokanałowej obsługi wniosków– mówi Dyrektor jednego z obszarów IT w mBank.