1. Klient

Getin Noble Bank S.A. jest jednym z największych banków w Polsce z większościowym polskim kapitałem. Oferta Banku jest dostępna w ponad 300 oddziałach własnych i franczyzowych oraz szerokiej sieci pośredników. Klienci Getin Noble Banku mogą korzystać z nowoczesnej bankowości internetowej i mobilnej. Bank w swojej ofercie posiada produkty dla klientów indywidualnych, małych i średnich firm, samorządów, wspólnot mieszkaniowych oraz dużych korporacji. Getin Noble posiada 2,4 miliony klientów.

2. Wyzwanie

Getin Noble Bank potrzebował systemu wielokanałowego do zarządzania wnioskami w kanałach Internet/mobile. System miał zapewnić przygotowanie wniosków, które umożliwią atrakcyjne przedstawienie oferty Banku i zwiększą skuteczność sprzedaży. Zaimplementowane nowe wnioski miały być dostępne w elektronicznych kanałach komunikacji z Klientami Banku.

3. Rozwiązanie

W ramach projektu przeprowadziliśmy analizy dla wybranych przez Bank wniosków. Dostosowaliśmy layout wniosków do standardów korporacyjnych Banku. Zaimplementowaliśmy w systemie nowe kontrolki funkcjonalne i wizualne. Częścią projektu była również dostawa i instalacja wielokanałowego systemu wnioskowego na wskazanych przez Bank środowiskach. Wdrożone rozwiązanie zintegrowaliśmy z wybranymi systemami w Banku. Przeprowadziliśmy testy i wdrożenie produkcyjne procesów end-to-end. Aktualnie oprócz serwisu i utrzymania, rozwijamy wspólnie z bankiem kolejne wnioski i procesy.

4. Rezultat

DomData dała się poznać jako partner szukający wspólnie z Bankiem konstruktywnych rozwiązań i wykazujący się szybką reakcją w sytuacjach wymaganych przez Bank.