1. Klient

Francuski bank La Banque Postale należący do grupy La Poste – francuskiego operatora pocztowego. Bank posiada 10,5 miliona klientów indywidualnych oraz 354 tysiące klientów biznesowych. Celem La Banque Postale było otwarcie nowego w pełni mobilnego banku detalicznego. Francuski bank zlecił firmie DomData zadanie przygotowania systemu do zarządzania procesami biznesowymi dostosowanego do wymagań nowej instytucji, której nadano nazwę Ma Franche Bank.

2. Wyzwanie

Nasze zadanie polegało na dostosowaniu platformy Ferryt, automatyzującej procesy biznesowe, do technicznych wymagań nowoczesnego banku. Konieczne było dostarczenie platformy, która umożliwiłaby firmie Accenture, będącej głównym integratorem projektu, zamodelowanie procesów biznesowych spełniających oczekiwania tworzonego banku. Dla powodzenia przedsięwzięcia konieczne było kompleksowego wsparcia dla wszystkich uczestników projektu.

3. Rozwiązanie

Wdrożyliśmy platformę Ferryt spełniającą rygorystyczne wymagania banku, w obszarze wielokanałowej sprzedaży produktów finansowych i automatyzacji procesów back office. Dostosowaliśmy UI i świadczyliśmy aktywne wsparcie dla zespołów wdrożeniowych w zakresie konfiguracji platformy oraz optymalizacji przebiegu procesów.

W oparciu o Ferryt zaimplementowano między innymi wnioski sprzedażowe i posprzedażowe. Wnioski zostały udostępnione klientom poprzez kanały Internet i mobile, które zintegrowano z bankowością internetową/mobilną MA FRENCH BANK.

4. Rezultat

Prace wykonane przez firmę DomData charakteryzowały się zaangażowaniem i wysokim poziomem kompetencyjnym. W trakcie trwania projektu, firma wykazała się doświadczeniem w realizacji złożonych projektów informatycznych dla bankowości w środowisku międzynarodowym. Pracowaliśmy wspólnie z DomData z dużym zaangażowaniem i mamy w tej chwili wrażenie, że zbudowana została wartość unikalna na rynku francuskiej bankowości.

Project Manager wdrożenia systemu BPM w banku