ING Bank Śląski to nowoczesny bank należący do Internationale Nederlanden Groep – międzynarodowej grupy finansowej  działającej w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym i inwestycyjnym. Bank posiada ponad 4,4 miliona klientów i dysponuje siecią ponad 300 oddziałów. W międzynarodowym konkursie Euromoney Awards of Excellence 2020 Bank otrzymał tytuł Poland’s Best Bank. Jury doceniło efektywność modelu biznesowego banku oraz innowacyjne rozwiązania udostępniane klientom.

Bank potrzebował systemu klasy BPM do automatyzacji procesów sprzedażowych dotyczących klientów detalicznych i przedsiębiorstw w kanale internetowym.

Zastosowana przez DomData wspólnie z Bankiem metodyka budowy i wdrożenia rozwiązania pozwoliła na osiągnięcie postawionych przez Bank celów w założonym czasie. Wdrożenie platformy, konfiguracja procesów oraz uruchomienie produkcyjne odbyły się w krótkim czasie pozwalającym na szybkie „go to market”.