1. Klient

ING Bank Śląski to nowoczesny bank należący do Internationale Nederlanden Groep – międzynarodowej grupy finansowej  działającej w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym i inwestycyjnym. Bank posiada ponad 4,4 miliona klientów i dysponuje siecią ponad 300 oddziałów. W międzynarodowym konkursie Euromoney Awards of Excellence 2020 Bank otrzymał tytuł Poland’s Best Bank. Jury doceniło efektywność modelu biznesowego banku oraz innowacyjne rozwiązania udostępniane klientom.

2. Wyzwanie

Bank potrzebował systemu klasy BPM do automatyzacji procesów sprzedażowych dotyczących klientów detalicznych i przedsiębiorstw w kanale internetowym.

3. Rozwiązanie

Realizacja projektu poprzedzona była wykonaniem ‘Proof of Concept’, który potwierdził, że platforma Ferryt jest właściwym narzędziem do osiągnięcia założonych przez Bank celów biznesowych.

W oparciu o wykonaną analizę biznesową zaadaptowaliśmy elementy rozwiązania, tak aby spełniały potrzeby Banku. Layout modułu Ferryt e-Wniosek w warstwie graficznej dopasowaliśmy zgodnie z wymaganiami klienta i z uwzględnieniem zasad ‘UX Design’. Wdrożona została dedykowana platforma BPM do obsługi procesów sprzedażowych dotyczących klientów detalicznych i przedsiębiorstw. Zintegrowaliśmy rozwiązanie z bankowością elektroniczną i innymi systemami banku oraz wskazanymi przez Zamawiającego systemami i usługami zewnętrznych dostawców. Wdrożony moduł Ferryt Decision Engine wykorzystany został do automatycznego wyboru ścieżki procesowania wniosków sprzedażowych.

Przeprowadziliśmy testy developerskie, jednostkowe i integracyjne. Wdrożyliśmy system oraz procesy biznesowe na środowiskach uzgodnionych z Bankiem. Aktualnie świadczymy usługi utrzymaniowe oraz zajmujemy się dalszym rozwojem wdrożonego rozwiązania.

4. Rezultat

Zastosowana przez DomData wspólnie z Bankiem metodyka budowy i wdrożenia rozwiązania pozwoliła na osiągnięcie postawionych przez Bank celów w założonym czasie. Wdrożenie platformy, konfiguracja procesów oraz uruchomienie produkcyjne odbyły się w krótkim czasie pozwalającym na szybkie „go to market”.