1. Klient

Historia banku sięga 1995 roku i rozpoczęła się od Westdeutsche Landesbank Polska S.A. Po wielu zmianach prawnych i rebrandingu od 2016 roku bank pod nazwą Nest Bank S.A. kieruje swoje produkty zarówno do klientów indywidulanych, jak i mikro przedsiębiorców. Nazwa Nest Bank wywodzi się z języka angielskiego, w którym słowo nest oznacza gniazdo. Właścicielem banku jest brytyjski fundusz kapitałowy AnaCap Financial Partners LLP. Nest Bank posiada na terenie kraju blisko 200 placówek.

2. Wyzwanie

Nest Bank potrzebował platformy klasy BPMS do zarządzania procesami biznesowymi w różnych kanałach w obszarze sprzedaży produktów, obsłudze posprzedażowej oraz w części back-office.

3. Rozwiązanie

W ramach zrealizowanego przedsięwzięcia dostarczyliśmy i zainstalowaliśmy autorską platformę Ferryt do zarządzania procesami biznesowymi oraz szynę danych (ESB). Przeprowadziliśmy analizy biznesowe dla wskazanych przez bank procesów.

W kolejnych krokach/etapach projektu zaimplementowaliśmy i wdrożyliśmy szereg rozwiązań obsługujących front-end oddziałowy, procesy back-office oraz procesy w kanałach internetowym i mobilnym. Zakresem projektu objęte były moduły usprawniające działania Banku zarówno w obszarze obsługi przedsprzedażowej, wielokanałowych procesów sprzedażowych, jak i procesów posprzedażowych. Wdrożyliśmy portal dla pośredników finansowych, elektroniczne archiwum dokumentów oraz rozwiązania typu CRM. Dostarczyliśmy i wdrożyliśmy moduł do oceny ryzyka kredytowego (scoring/rating) oraz przeprowadziliśmy analizy i implementacje wybranych modeli ryzyka kredytowego. W oparciu o usługi zaimplementowane na szynie danych przeprowadziliśmy integracje platformy Ferryt z systemami funkcjonującymi w Banku oraz z usługami zewnętrznych dostawców.

Aktualnie zajmujemy się utrzymanie i optymalizacją wdrożonych w Banku systemów.

4. Rezultat

Po wdrożeniu produkcyjnym system w znacznym stopniu usprawnił pracę Banku w obszarze sprzedaży i obsługi produktów bankowych. Zredukowane zostały: czas i koszty rejestracji i obsługi spraw.