1. Klient

BNP Paribas jest największy bank strefy euro pod względem kapitalizacji giełdowej a także największym bankiem detalicznym we Francji z ponad 2200 oddziałami. Grupa kapitałowa BNP działa na terenie 72 krajów i zatrudnia ponad 200 tys. pracowników. BNP Paribas Bank Polska S.A. posiada ponad 500 oddziałów i ponad 100 punktów obsługi klientów w całej Polsce. Z bogatej oferty Banku skorzystało już ponad 3,8 mln polskich klientów.

2. Wyzwanie

BNP Paribas Bank Polska poszukiwał rozwiązania, które pozwoliłoby na automatyzację i optymalizację podstawowych procesów biznesowych realizowanych w organizacji. Z systemu miało korzystać ponad 10.000 pracowników centrali banku, sieci oddziałów i placówek. Rozwiązanie miało być udostępnione w modelu ‘System as Service’.

3. Rozwiązanie

Zakres prac wykonanych przez DomData obejmował analizę funkcjonalną i techniczną, na podstawie których stworzono projekt wdrożenia i integracji rozwiązania w strukturach Banku. Rozwiązanie oparliśmy na platformie Ferryt, będącej system klasy BPM. Konsultanci DomData zaimplementowali i sparametryzowali wybrane procesy biznesowe zgodnie z wymaganiami Banku. Zaimplementowano również szablony, na podstawie których system automatycznie generuje dokumenty wychodzące. Całość rozwiązania została zintegrowana z systemami BNP Paribas Bank Polska oraz z systemami i usługami zewnętrznych dostawców. Na wybranych środowiskach wykonaliśmy instalację systemu i przeprowadziliśmy testy. Rozwiązanie utrzymujemy i serwisujemy w modelu ‘System as Service’ w ramach łączącej strony umowy outsourcingowej.

4. Rezultat

Po wdrożeniu system i rozwiązania w znacznym stopniu usprawniły i zautomatyzowały pracę banku w obszarach, w których zostały zastosowane. Dostęp do systemu mają pracownicy jednostek centralnych banku oraz sieci placówek. – mówi Wiceprezes Zarządu Banku, Obszar Nowych Technologii i Cyberbezpieczeństwa .