1. Klient

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, którego misją jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz sektora publicznego w realizacji jego zadań. 

Bank jest partnerem finansowym aktywnie wspierającym przedsiębiorczość i efektywne wykorzystywanie programów rozwojowych. Jest jednocześnie inicjatorem i uczestnikiem współpracy między biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi.

2. Wyzwanie

Nasze zadanie polegało na zaprojektowaniu i wdrożeniu kompleksowego systemu do zarządzania procesami obsługi dokumentów wraz z elektronicznym repozytorium dokumentów realizujących digitalizację dokumentów papierowych w Banku oraz infrastrukturą informatyczną. Konieczne było też wykonanie dedykowanych rozwiązań biznesowych dla wybranych departamentów Banku.

3. Rozwiązanie

W trakcie realizacji projektu dostarczyliśmy platformę Ferryt, systemu klasy BPMS, który wykorzystaliśmy do modelowania, modyfikacji i implementacji procesów biznesowych. Dostarczone narzędzie klasy ECM obsługuje procesy obiegu dokumentów, generowania korespondencji wychodzącej, rejestracji korespondencji przychodzącej.  Wykonany mechanizm digitalizacji dokumentów papierowych realizuje skanowanie dokumentów oraz weryfikację obrazu cyfrowego i metadanych. Dostarczyliśmy również mechanizm OCR skanowanych dokumentów i elektroniczne repozytorium dokumentów. Etapem projektu była także realizacja kilku rozwiązań biznesowych realizujących zadania wybranych departamentów Banku. Wdrożone rozwiązania znacząco usprawniły proces pozyskiwania funduszy unijnych, dystrybucje środków unijnych oraz zarządzanie krajowym funduszem drogowym.

W ramach projektu wdrożyliśmy System SSO, który współpracuje między innymi z elementami systemu udostępnionymi klientom BGK przez Internet. Przeprowadziliśmy integracje systemu z innymi rozwiązaniami Banku za pomocą szyny integracyjnej. Dostarczyliśmy, zainstalowaliśmy i skonfigurowaliśmy niezbędną infrastrukturę informatyczną w podstawowym i zapasowym centrum przetwarzania. Aktualnie zajmujemy się serwisowaniem wdrożonego systemu.

4. Rezultat

DomData skutecznie zrealizowała wdrożenie systemu do zarządzania procesami oraz elektroniczne repozytorium dokumentów. Polecamy DomData jako solidnego i rzetelnego dostawcę systemów i usług. – stwierdził Dyrektor Departamentu Rozwoju Operacji.