1. Klient

Bank Pocztowy S.A. jest polskim bankiem detalicznym, którego misją jest zapewnienie Klientom prostych i bezpiecznych usług finansowych w dobrej cenie. Dzięki strategicznemu partnerstwu z Pocztą Polską, Bank udostępnia swoje usługi w jednej z największych sieci placówek w Polsce, liczącej około 4,7 tysiąca punktów obsługi. Bank w swojej ofercie posiada produkty bankowe dedykowane dla klientów detalicznych, jak i instytucjonalnych. Z usług Banku korzysta obecnie 1,1 mln klientów. Zgodnie ze swoją strategią, w 2021 roku Bank Pocztowy chce stać się ‘bardziej pocztowy, bardziej biznesowy, bardziej cyfrowy’.

2. Wyzwanie

Bank Pocztowy potrzebował systemu klasy multichannel FrontEnd, który miał być wykorzystany do obsługi sieci oddziałów i mikrooddziałów banku, a także w pracy agentów Call Center.

3. Rozwiązanie

W ramach projektu przeprowadziliśmy analizę definiującą architekturę rozwiązania oraz koncepcję techniczną i biznesową systemu. Dostarczyliśmy i wdrożyliśmy produkcyjnie system Ferryt FrontEnd realizujący obsługę w  obszarach: klient, rachunki, lokaty, karty, kredyty, obsługę kasową, operacje finansowe i niefinansowe, baza zleceń. W oparciu o stworzoną warstwę pośrednią (szyna ESB), wdrożone rozwiązanie zintegrowaliśmy z systemami wewnętrznymi Banku. Aktualnie świadczymy usługi serwisowe w zakresie eksploatacji wdrożonego rozwiązania.

4. Rezultat

Obecnie z systemu korzystają wszystkie oddziały i mikrooddziały Banku oraz pracownicy Call Center. Systemu używają  również placówki partnerskie Banku, w tym oddziały Poczty Polskiej. Wdrożone rozwiązanie umożliwia wykonywanie równolegle wielu czynności w ramach jednego zunifikowanego pulpitu. Ferryt FrontEnd stał się podstawowym narzędziem w bieżącej pracy i w znacznym stopniu usprawnił codzienne działania Banku.