Ferryt – zawiera szereg rozwiązań biznesowych dedykowanych dla określonych branż (np. obsługa kredytów, sprzedaż ubezpieczeń), jak i rozwiązań standardowych niezależnych od branży (np. e-Archiwum, obsługa kancelarii, windykacje).

Dowiedz się więcej
Narzędzia InForum BI Studio wspomagają procesy zarządcze i decyzyjne we wszystkich istotnych sferach działania współczesnego przedsiębiorstwa: zarządzania efektywnością operacyjną, planowania i budżetowania, controllingu, raportowania, analiz OLAP, zarządzania sprzedażą i marketingiem, kontrolą kluczowych wskaźników w organizacji.

Dowiedz się więcej
Klasy rozwiazań:
Branże:
Kategorie filtrowania:

Produkt: Doradztwo biznesowe

Doradztwo biznesowe

DomData AG zajmuje się doradztwem biznesowym na poziomie strategicznym i operacyjnym w obrębie następujących obszarów: tworzenia i wdrażania strategii IT, zarządzania procesami biznesowymi zachodzącymi w przedsiębiorstwie, zarządzania ryzykiem, zarządzania jakością, zarządzania projektami oraz wdrażania koncepcji Zrównoważonej Karty Wyników (Balanced Scorecard).

Doradztwo biznesowe

Oferujemy usługi doradztwa oraz rozwiązania informatyczne zapewniające optymalizuję organizacji przedsiębiorstwa oraz procesów operacyjnych zachodzących w przedsiębiorstwie. Identyfikujemy kluczowe wskaźniki organizacji, zapewniamy metodykę ich pomiaru oraz ich ciągłej optymalizacji. Na tej podstawie proponujemy rozwiązania informatyczne za pomocą których, można nimi efektywnie zarządzać.

Optymalizacja procesów

Wysoki poziom wiedzy naszych konsultantów z obszaru zarządzania procesowego daje możliwość wprowadzenia optymalizacji występujących w przedsiębiorstwie procesów biznesowych. Umiejętne zdefiniowanie, opisanie i optymalizacja procesów, to pewien cykl, który dzięki doświadczeniu naszych konsultantów i zaawansowanym narzędziom informatycznym zapewnia organizacji sprawne i nowoczesne zarządzanie zorientowane na realizację wyznaczonych celów strategicznych.

Zarządzanie projektami IT

Zapewniamy wysoko wykwalifikowany personel specjalizujący się w zarządzaniu projektami informatycznymi. Kierownicy Projektów prowadzą swoje przedsięwzięcia posługując się stosowanymi powszechnie metodykami PRINCE2 oraz PMI. Firma wypracowała również własne wytyczne zgodne z metodykami jednak dedykowane dla różnych klas projektów.  Kierownicy projektów – poza typową wiedzą z zakresu zarządzania projektami – specjalizują się również w określonych obszarach biznesowych. Daje im to lepsze zrozumienie problematyki Klienta oraz możliwość szybszej reakcji na występujące ryzyka projektowe.

Kontakt
Imię i nazwisko*
Twój adres e-mail*
Firma
Telefon

* pole wymagane
Wysyłając wiadomość zgadzasz sie na warunki opisane na stronie Polityka Prywatności & Cookies.

Treść wiadomości

* pole wymagane

PolandEnglish