Ferryt – zawiera szereg rozwiązań biznesowych dedykowanych dla określonych branż (np. obsługa kredytów, sprzedaż ubezpieczeń), jak i rozwiązań standardowych niezależnych od branży (np. e-Archiwum, obsługa kancelarii, windykacje).

Dowiedz się więcej
Narzędzia InForum BI Studio wspomagają procesy zarządcze i decyzyjne we wszystkich istotnych sferach działania współczesnego przedsiębiorstwa: zarządzania efektywnością operacyjną, planowania i budżetowania, controllingu, raportowania, analiz OLAP, zarządzania sprzedażą i marketingiem, kontrolą kluczowych wskaźników w organizacji.

Dowiedz się więcej

Praca w DomData AG

Standardy postępowania

Prowadzimy nasze działania w sposób szczery, uczciwy i otwarty, z poszanowaniem praw człowieka i interesów naszych pracowników. W taki sam sposób będziemy uwzględniać uzasadnione interesy tych, z którymi łączą nas jakiekolwiek stosunki zawodowe. W naszej Firmie przestrzegamy zasady zapewnienia wszystkim pracownikom bezpiecznych i nieszkodliwych warunków pracy. Działamy zgodnie z literą prawa.

Nasi pracownicy

Zatrudniamy ludzi z potencjałem, dla których ważny jest rozwój zawodowy i osobisty. Rozumiemy w pełni, że szybki i wszechstronny rozwój firmy jest możliwy dzięki otwartości i kreatywności naszych pracowników. Rekrutujemy, zatrudniamy i awansujemy pracowników na podstawie kwalifikacji i umiejętności zawodowych niezbędnych do prawidłowego wykonania powierzonych zadań.

Rozwój pracowników

Wspieramy naszych pracowników w podnoszeniu kwalifikacji, zarówno w zakresie rozwoju kompetencji zawodowych jak i osobowościowych. Proponujemy im bogaty wachlarz szkoleń, począwszy od szkoleń wstępnych, uprawniających i przygotowujących do pracy na danym stanowisku, poprzez szkolenia specyficzne, rozwijające wiedzę i umiejętności niezbędne w dalszej pracy. Nasi pracownicy uczęszczają na kursy języków obcych. W związku ze stale rosnącą liczbą projektów realizowanych poza Polską zatrudnienie w naszej firmie stwarza możliwość pracy za granicą.

Korzyści wynikające z pracy w DomData AG:

  • DomData to stabilność zatrudniania w dużej, ciągle rozwijającej się firmie. Każdy pracownik ma możliwość awansu zarówno pionowego jak i poziomego.
  • Przestrzegamy zasady „drzwi otwartych”: każdy może porozmawiać o swoich pomysłach, kłopotach w realizacji projektów z innymi pracownikami, nie wyłączając pracowników wyższego szczebla.
  • Zwracamy się do siebie na „Ty”, co sprawia, że atmosfera pracy staje się przyjazna.
  • Każdy pracownik ma prawo wiedzieć, co dzieje się w naszej firmie. Naszą tablicą informacyjną jest świetnie zorganizowana wewnętrzna strona intranetowa.
  • Przed świętami Bożego Narodzenia spotykamy się na wieczorze wigilijnym.

Więcej informacji:
+48 61 849-70-40
kadry@domdata.com

Kontakt
Imię i nazwisko*
Twój adres e-mail*
Firma
Telefon

* pole wymagane
Wysyłając wiadomość zgadzasz sie na warunki opisane na stronie Polityka Prywatności & Cookies.

Treść wiadomości

* pole wymagane

PolandEnglish