Praca w DomData
Standardy postępowania

Prowadzimy nasze działania w sposób szczery, uczciwy
i otwarty, z poszanowaniem praw człowieka i interesów naszych pracowników. W taki sam sposób będziemy uwzględniać uzasadnione interesy tych, z którymi łączą nas jakiekolwiek stosunki zawodowe.

W naszej Firmie przestrzegamy zasady zapewnienia wszystkim pracownikom bezpiecznych i nieszkodliwych warunków pracy. Działamy zgodnie z literą prawa.

Rozwój pracowników

Wspieramy naszych pracowników w podnoszeniu kwalifikacji, zarówno w zakresie rozwoju kompetencji zawodowych jak i osobowościowych. Proponujemy im bogaty wachlarz szkoleń, począwszy od szkoleń wstępnych, uprawniających i przygotowujących do pracy na danym stanowisku, poprzez szkolenia specyficzne, rozwijające wiedzę i umiejętności niezbędne w dalszej pracy.

Nasi pracownicy uczęszczają na kursy języków obcych. W związku ze stale rosnącą liczbą projektów realizowanych poza Polską zatrudnienie w naszej firmie stwarza możliwość pracy za granicą.

Nasi pracownicy

Zatrudniamy ludzi z potencjałem, dla których ważny jest rozwój zawodowy i osobisty. Rozumiemy w pełni, że szybki i wszechstronny rozwój firmy jest możliwy dzięki otwartości i kreatywności naszych pracowników.

Rekrutujemy, zatrudniamy i awansujemy pracowników na podstawie kwalifikacji i umiejętności zawodowych niezbędnych do prawidłowego wykonania powierzonych zadań.

Korzyści wynikające z pracy w DomData AG

  • Możliwość uczestniczenia w projektach wdrażanych w największych Bankach.
  • Możliwość szybkiego rozwoju zawodowego i zdefiniowania indywidualnej ścieżki kariery.
  • Szkolenia prowadzone wewnętrznie i zewnętrznie.
  • Atrakcyjne warunki zatrudnienia adekwatne do posiadanych kwalifikacji.
  • Pracę w zespołach z doświadczeniem biznesowym i projektowym.
  • Pakiety medyczne dla pracownika i jego rodziny.
  • Dostępność kart sportowych Multisport.
  • Imprezy integracyjne oraz eventy budujące dobre relacje w zespołach projektowych.

Aplikuj teraz!

    Dodaj załącznik