Biuro projektów

Chcesz mieć dostęp do informacji o wszystkich prowadzonych projektach w przedsiębiorstwie za pomocą jednego narzędzia?

Potrzebujesz rozwiązania, które usprawni zarządzanie projektami przez kierowników, umożliwi automatyczne eskalowanie i monitorowanie terminów realizacji?

Wdrażając moduł Biuro Projektów w swojej organizacji, zwiększysz efektywność pracy kierowników projektów. Zautomatyzujesz proces związany z tworzeniem i aktualizacją dokumentacji projektowej – założeń projektowych, harmonogramów, umów, protokołów zleceń wystawiania faktur.

Cała dokumentacja związana z projektami będzie uporządkowana w jednym miejsce, zgodnie z ustalonymi przez Ciebie kryteriami. Umożliwi to łatwy dostęp i wyszukiwanie informacji potrzebnej do realizacji działań projektowych.

Zobacz zastosowanie modułu

Zastosowanie

Wsparcie kierownika projektu
Wsparcie kierownika projektu

Proponowane rozwiązanie wspiera pracę kierowników projektów prowadzących wiele projektów jednocześnie. Dzięki intuicyjnej wyszukiwarce kierownik w łatwy sposób dotrze do potrzebnej mu dokumentacji, sprawdzi status rozliczeń projektowych, zweryfikuje zakładane terminy realizacji czy pracochłonność danego projektu.

Dostępne funkcję:

 • ewidencja danych projektu
 • zarządzanie harmonogramem zadań
 • controlling nakładów planowanych vs nakłady rzeczywiste
 • monitoring rozliczeń z klientami
 • tworzenie i ewidencja dokumentów projektowych
 • zlecanie wystawiania faktur

Wsparcie managera wyższego szczebla
Wsparcie managera wyższego szczebla

Moduł Biuro Projektów wspiera managerów wyższego szczebla w zarządzaniu portfelem projektów. Osoby zarządzające mają wgląd do m.in.: ofert, umów, planowanych nakładów, harmonogramów realizacji, statusów realizacji zadań i harmonogramów rozliczeń. Manager ma też możliwość sprawdzenia statusu odbiorów i płatności, wykorzystanych godzin pracy.

Dostępne informacje:

 • podsumowanie realizowanych projektów
 • przegląd odbiorów oraz rozliczeń prowadzonych projektów
 • wgląd do dokumentacji projektowej (umowy, zamówienia, protokoły, faktury)

Wsparcie działu utrzymania
Wsparcie działu utrzymania

Dział utrzymania, zajmujący się obsługą kontraktów serwisowych, korzystając z modułu Biuro Projektów ma możliwość kompleksowego zarządzania serwisem wdrożonych rozwiązań. Dzięki rozwiązaniu dział ma zapewniony bieżący dostęp do informacji o statusie realizacji prac serwisowych.

System umożliwia:

 • realizowanie umów serwisowych
 • wyliczanie opłat serwisowych
 • wystawianie faktur
 • weryfikowanie zmian w harmonogramie usług serwisowych
 • bieżące zarządzanie umowami serwisu u klientów
 • weryfikowanie statusów czynności serwisowych
 • realizowanie dodatkowych zleceń
 • porównywanie zakładanych celów realizacyjnych vs realizacja
 • rozliczanie kontraktów

Skontaktuj się z Nami!