Zarządzanie umowami w firmie

Chcesz skrócić czas przygotowywania umów z kontrahentami lub klientami?

Potrzebujesz skorzystać z aktualnych szablonów umów w zautomatyzowanych procesach sprzedaży?

Chciałbyś mieć dostęp do wszystkich umów uporządkowanych w jednym miejscu?

Dzięki zastosowaniu kompleksowych narzędzi do przygotowania szablonów umów, procesom do wersjonowania oraz rejestrowania w centralnym archiwum, zwiększysz efektywność procesów obsługi umów w swojej Organizacji.

Zobacz zastosowanie modułu

Zastosowanie

Tworzenie szablonów dokumentów
Tworzenie szablonów dokumentów

Dzięki modułowi Zarządzanie Umowami przygotujesz szablony umów, aneksów lub protokołów. Szablony składają się z części stałej (czyli niezmiennych zapisów) oraz pól zmiennych, które będą wypełniane danymi z konkretnego postępowania. Umowa może być automatycznie uzupełniana np. danymi o kontrahencie, zakresie dostawy, kwocie wynagrodzenia czy terminie płatności. Dzięki temu skrócisz czas przygotowania umów i wyeliminujesz potencjalne błędy przy ich tworzeniu.

Akceptacja i wersjonowanie umów
Akceptacja i wersjonowanie umów

W ramach rozwiązania funkcjonują procesy akceptacji umów oraz ich załączników, powiązanych z danym postępowaniem. Dzięki wersjonowaniu dokumentów zapewniona jest praca w procesie na najnowszej wersji dokumentu, a także możliwość wglądu do dowolnej z ich poprzednich wersji. Stosowane rozwiązania systematyzują i dokumentują czynności podejmowane w trakcie procesu akceptacji umów.

Archiwizacja umów
Archiwizacja umów

Poszczególne wersje umów są przechowywane w elektronicznym repozytorium dokumentów. Archiwum obsługuje rejestrację, obieg, składowanie oraz historyzację dokumentów. Archiwum wyposażono w wyszukiwarkę i przeglądarkę umów, dzięki którym możliwy jest szybki dostęp do potrzebnej wersji dokumentów. Dostęp do umów jest ograniczony przyjętym i uprawnieniami, co zapewnia bezpieczeństwo danych zawartych w umowach. Dostępna jest też historia zadań wykonywanych na dokumencie umowy i możliwość przeprowadzenie audytu zgodności archiwum.

Skontaktuj się z Nami!