Ferryt Flow

Ferryt Flow pozwoli Ci szybko stworzyć i wdrożyć obsługę procesu biznesowego z wykorzystaniem wysokowydajnego silnika workflow.

Moduł służy do modelowania i zarządzania procesami biznesowymi w Twojej organizacji i umożliwia design, modelowanie, symulowanie oraz uruchamianie procesów w czasie rzeczywistym.

Zobacz zastosowanie modułu

Zastosowanie

Analiza procesowa
Analiza procesowa

Etap tworzenia procesów rozpoczyna się pracą twórczą. Dzięki narzędziom analitycznym Ferryt Flow etapami analizy biznesowej i designu procesów możesz zarządzić w ramach pakietu rozwiązań Ferryt.

Efekty pracy analizy (np. model biznesowy procesów) możesz wykorzystać na etapie implementacji procesu.

Implementacja procesów bez kodowania
Implementacja procesów bez kodowania

Ferryt Flow to moduł, który umożliwia tworzenie aplikacji procesowych bez kodowania. Dzięki temu logikę biznesową procesów zamodelujesz szybciej, prościej i w wyższej jakości, z wykorzystaniem notacji BPMN 2.0.

Ferryt da Tobie szerokie wsparcie przy implementacji:

 • modelu danych procesowych
 • modelu danych nieprocesowych
 • workflow procesowego
 • logiki procesów biznesowych
 • reguł biznesowych
 • integracji i interfejsów

Zamodelowany proces uruchomisz z wykorzystaniem silnika workflow Ferryt.

Symulacja działania
Symulacja działania

Procesy, które zostały stworzone, mogą zostać zweryfikowane w warunkach rzeczywistych jeszcze przed ich uruchomieniem na środowiskach produkcyjnych. Ma to na celu upewnienie się, że zmiany, które są wprowadzane zadziałają zgodnie z ich pierwotnymi założeniami.

Uruchomienie
Uruchomienie

Procesy biznesowe możesz wdrażać w życie przenosząc ją między środowiskami, bez konieczności zatrzymywania aplikacji oraz bez konieczności zachowywania trybu releasowego.

Daje to możliwości wdrażania zmian w Twoich rozwiązaniach biznesowych bez ograniczeń czasowych a nawet w trybie dziennym. Stajesz się dzięki temu bardziej elastyczny a Twój „time to market” znacznie się skraca.

Wybrane funkcje modułu

 • modelowanie diagramów procesów
 • definicja kroków procesów, zadań i akcji
 • modelowanie podprocesów
 • wersjonowanie procesów / podprocesów
 • definicja modelu danych
 • konfiguracja walidacji
 • konfiguracja logiki procesowania
 • podłączanie interfejsów on-line
 • podłączanie zewnętrznych baz danych
 • wywołania synchroniczne i asynchroniczne
 • obsługa zleceń czasowych
 • wykorzystanie ekranów z modułu Ferryt Front-End
 • generowanie dokumentów poprzez Ferryt Output
 • szeroki zestaw kontrolek procesowych
 • operacje plikowe

Przejdź do modułów narzędziowych Ferryt Platform

Skontaktuj się z Nami!