Ryzyko kredytowe

Chcesz znacząco zmniejszyć ryzyko kredytowe, podczas oceny klienta i wniosku? 

Potrzebujesz monitoringu pokazującego aktualną sytuację kredytobiorców?

Już w trakcie udzielania kredytu, nasz system pokaże Tobie poziom ryzyka związany z procesowanymi produktami kredytowymi. Z wykorzystaniem zaawansowanego silnika decyzyjnego przeanalizowane zostaną informacje o kliencie i jego posiadanych produktach kredytowych. System rozpoczyna analizę od wewnętrznych zasobów banku, po informacje o nim w zewnętrznych bazach danych (BIK, KRD, MIG DZ).

Po zakończeniu procesu kredytowego, klient i jego zobowiązanie wobec banku zostanie poddane stałemu monitoringowi spłat należności kredytowych, posiadanych zabezpieczeń jak i kondycji finansowej klienta.

Moduły pomocnicze

Zapoznaj się z zakresem funkcjonalnym modułów obsługujących ryzyko kredytowe:

Skontaktuj się z Nami!