O Ferryt Platform

Ferryt to kompletna platforma klasy low-code development do szybkiego tworzenia rozwiązań biznesowych i kompleksowego zarządzania procesami. Stosując Ferryt nie potrzebujesz żadnego dodatkowego narzędzia, aby stworzyć w pełni gotowy, działający system informatyczny.

Ferryt pozwala na modelowanie procesów i logiki działania, projektowanie ekranów, tworzenie szablonów dokumentów, zarządzanie danymi czy integrację z innymi systemami. Platforma umożliwia też monitorowanie i analizę wdrożonych rozwiązań. Tworzenie aplikacji nie wymaga posiadania umiejętności programistycznych.

Interfejs użytkownika operacyjnego

Uruchom video i zapoznaj się z interfejsem użytkownika operacyjnego pracującego w Ferryt Workplace. Zobacz jak zarządzać pulpitem i dopasować system do swoich preferencji pracy.

Interfejs użytkownika Designera

Zobacz jak wygląda interfejs użytkownika oraz sposób nawigacji w designerze Ferryt. Obejrzyj wideo i poznaj zasady pracy z naszą platformą. Zobacz jak w wydajny sposób tworzyć rozwiązania biznesowe korzystając z różnych modułów systemu.

Moduły do tworzenia rozwiązań

Ferryt dostarcza kompletny zestaw narzędzi / modułów do tworzenia kompleksowych rozwiązań biznesowych. Wykorzystanie określonych modułów platformy zależy od wymagań  funkcjonalnych jakie powinno spełniać docelowe rozwiązanie biznesowe. Korzystanie z „nie-corowych” modułów platformy nie jest obligatoryjne.

Moduły techniczne Ferryt

Ferryt dostarcza zestaw narzędzi dających zaawansowane możliwości integracji z innymi systemami. Do dyspozycji administratorów dostępne są ponadto moduły do instalacji i zarządzania środowiskami jak i do prowadzenia monitoringu podczas bieżącej eksploatacji systemu.

Ferryt Platform

Zobacz przykładowe zastosowania w Ferryt Low-Code Platform.

Skontaktuj się z Nami!