Zarządzanie rentownością

Moduł Zarządzanie rentownością wylicza rzeczywiste koszty wytworzenia produktów lub usług. W wyliczeniach uwzględniane są pośrednie i bezpośrednie koszty obsługi klientów.

Moduł wskazuje również możliwe sposoby osiągnięcia wyższej rentowności działań w przedsiębiorstwie.

Zobacz zastosowanie modułu

Zastosowanie

Alokowanie kosztów
Alokowanie kosztów

Moduł umożliwia odpowiednie i łatwe alokowanie kosztów. Raz utworzona reguła pozwala na stałe, wielokrotne przyporządkowanie kosztów wybranego rodzaju do wybranego miejsca w organizacji lub do typu kosztu. Dzięki temu zarządzanie rentownością nie wymaga prowadzenia stałych analiz – standardowe raporty i analizy ad hoc tworzone są na podstawie danych importowanych automatycznie z wielu systemów źródłowych.

Badanie rentowności
Badanie rentowności

Rozwiązanie pozwala na zarządzanie rentownością w takich obszarach jak:

 • zarządzanie relacjami z klientami (CRM)
 • pozycjonowanie i promowanie produktów
 • polityka cenowa
 • zarządzanie należnościami

Raportowanie
Raportowanie

System dostarcza informacji o rentowności m.in.:

 • kanałów sprzedaży
 • klientów
 • grup produktowych
 • produktów
 • procesów
 • działów przedsiębiorstwa

Wybrane funkcje modułu

 • dostęp do szybkiej, automatycznej informacji o rentowności działań
 • wskazanie wpływu podejmowanych decyzji na koszty i zyski z transakcji
 • wieloprzekrojowa analiza danych z możliwością drążenia do szczegółów
 • tworzenie reguł klasyfikujących koszty
 • dostęp do informacji z dokładnością do poszczególnych transakcji
 • porównywanie wartości wskaźników w czasie
 • analiza trendów i odchyleń
 • dostęp do kompleksowych raportów z graficzną prezentacją wyników

Skontaktuj się z Nami!