Rachunek kosztów działań

Moduł gromadzi informację o kosztach w postaci przekrojów procesów realizowanych w przedsiębiorstwie. Rozwiązanie pozwala na zarządzanie danymi źródłowymi potrzebnymi do kalkulacji kosztów w oparciu o metodę ABC.

Moduł wylicza rzeczywistą rentowność działalności przedsiębiorstwa w obszarze produkcji, sprzedaży produktów i usług.

Zobacz zastosowanie modułu

Zastosowanie

Rachunek kosztów działań
Rachunek kosztów działań

Kalkulacja kosztów działań wykorzystująca metodę ABC (Activity Based Costing) opiera się na analizie działań, czyli celowej i zorganizowanej pracy, której wykonywanie jest przyczyną powstawania kosztów w firmie. Analizowane są zasoby zużywane podczas działań, na które składają się różne elementy kosztowe. Wyliczenia realizowane są z wykorzystaniem nośników kosztów zasobów i działań. Dostępne są dane pokazujące stopień zaangażowania zasobów w wykonanie działań i dostarczanie produktów i usług.

Mierzenie wybranych wartości
Mierzenie wybranych wartości

Moduł pozwala na mierzenie wskazanych przez użytkownika wartości, m.in.:

 • efektywności procesów i zasobów
 • rzeczywistej rentowności produktów, klientów, kanałów dystrybucji i rynków
 • kosztów niewykorzystanego potencjału działań i zasobów przedsiębiorstwa
 • najbardziej i najmniej rentownych produktów, klientów, kanałów dystrybucji i rynków
 • kosztów obsługi nowych klientów, kanałów i rynków
 • kosztów procesów i działań podejmowanych w przedsiębiorstwie

Wybrane funkcje modułu

 • wyliczanie rentowności działań
 • dostarczenie informacji niezbędnych do zarządzania działaniami
 • informowanie o powiązaniach przyczynowo-skutkowych działań i kosztów
 • zarządzanie rentownością przedsiębiorstwa
 • kalkulacja planowanych kosztów
 • określenie cen produktów wprowadzanych na rynek
 • kalkulacja kosztów obsługi nowych klientów, kanałów dystrybucji i rynków
 • zarządzanie działaniami nie wnoszącymi wartości
 • określenie kosztów nadwyżkowych zasobów

Skontaktuj się z Nami!