Delegacje

Planujesz zoptymalizować proces delegacji w swoim przedsiębiorstwie?

Chcesz zredukować liczbę papierowych dokumentów w procesie delegacyjnym?

Potrzebujesz rozwiązania, za pomocą którego Twoi pracownicy będą mogli sprawnie zgłaszać i rozliczać delegacje?

Moduł Delegacje to wielokanałowe rozwiązanie, które zoptymalizuje i przyśpieszy procesy związane ze zgłaszaniem i rozliczaniem delegacji pracowników.

Dzięki intuicyjnemu interfejsowi, Twoi pracownicy będą sprawniej procesować delegacje. Cały proces można przejść korzystając z komputera lub urządzenia mobilnego. Wdrażając moduł delegacji w swojej organizacji, zredukujesz liczbę papierowych dokumentów w procesie.

Zobacz zastosowanie modułu

Zastosowanie

Proces zgłaszania delegacji
Proces zgłaszania delegacji

Delegację może zgłosić wnioskujący pracownik lub osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia. Podczas zgłaszania delegacji pracownik uzupełnia dane dotyczące celu, noclegu, środka komunikacji czy kwoty zaliczki. Wypełniony wniosek jest przesyłany do przełożonego, który akceptuje lub odrzuca delegacje za pomocą wywołania linku w mailu. Następnie pracownik otrzymuje maila z informacją o akceptacji lub odrzuceniu złożonego wniosku. Cały proces można wykonać przy użyciu urządzenia mobilnego.

Rozliczenie delegacji
Rozliczenie delegacji

Po odbytej delegacji następuje jej rozliczenie. Pracownik zatwierdza lub modyfikuje planowane wydatki wprowadzone we wniosku na etapie wnioskowania. Dokumenty dotyczące kosztów są zeskanowane za pomocą telefonu lub skanera. Załączony dokument jest automatycznie wysyłany do przełożonego i działu księgowości. Następnie uprawnione osoby weryfikują zgodność faktur z zatwierdzonymi założeniami delegacji i akceptują lub odrzucają rozliczenia.

Po akceptacji danych delegacji, następuje jej automatyczne rozliczenie zgodnie z regułami biznesowymi zaszytymi w systemie. Rozliczenie takie trafia do działu księgowości do finalnej weryfikacji. W ostatnim kroku procesu może nastąpić automatyczne księgowanie rozliczenia w systemie FK przedsiębiorstwa.

Skontaktuj się z Nami!