Kokpity menedżerskie

Kokpity menedżerskie dostarczając aktualnie zagregowane dane zarządcze wspierają procesy decyzyjne w przedsiębiorstwach. Pozwalają mierzyć, analizować i oceniać wyniki pracy poszczególnych jednostek biznesowych, działów oraz pracowników.

Dane zarządcze są prezentowane w atrakcyjnej i przejrzystej formie graficznej, pozwalającej na szybką analizę bieżącej sytuacji organizacji.

Zobacz zastosowanie modułu

Zastosowanie

Monitorowanie KPI
Monitorowanie KPI

Moduł pozwala na monitorowanie wyników wybranych obszarów przedsiębiorstwa. W ten sposób umożliwia sprawdzenie osiągniętego stopnia wykonania celów cząstkowych oraz ułatwia ocenę działalności przedsiębiorstwa. Przekłada się to na tworzenie dokładnego obrazu funkcjonowania firmy.

Wsparcie analiz danych zarządczych
Wsparcie analiz danych zarządczych

Czytelna, graficzna wizualizacja zagregowanych danych zarządczych wspiera użytkownika w analizowaniu krótko- i długookresowych trendów. Raporty zapewniają duże możliwości interakcji z danymi, np. wybór kontekstu prezentacji i czasu, drill-down. Dzięki temu użytkownik może zweryfikować m.in.:

 • kondycję ekonomiczną organizacji i poszczególnych działów
 • efektywność podejmowanych działań w przedsiębiorstwie
 • zdarzenia, stany lub trendy wymagające szczególnej uwagi lub podjęcia działań

Kompleksowa analiza
Kompleksowa analiza

Raporty prezentowane w kokpitach menadżerskich przedstawiają dane pochodzące z różnych źródeł. Informacje mogą pochodzić m.in. z:

 • systemów transakcyjnych
 • aplikacji dziedzinowych
 • zewnętrznych raportów
 • baz danych

Użytkownik ma możliwość wprowadzanie danych, np. w formie komentarzy do prezentowanych informacji.

Wybrane funkcje modułu

 • tworzenie spersonalizowanych kokpitów dla wybranych grup odbiorców
 • wizualna prezentacja kluczowych wskaźników
 • porównywanie wartości wskaźników w czasie
 • analiza trendów i odchyleń
 • wprowadzenie wartości docelowej i wartości benchmarkingowej
 • stały dostęp do aktualnego zestawu wskaźników i parametrów opisujących sytuację przedsiębiorstwa w różnych okresach i przekrojach
 • monitorowanie poziomów wskaźników opisujących stan przedsiębiorstwa i interpretacji cech jakościowych
 • elastyczne dokonywania zmian zgodnych z etapami rozwoju przedsiębiorstwa

Skontaktuj się z Nami!