Sztuczna Inteligencja (AI)
w zastosowaniach procesowych

Działaj sprawniej i podejmuj decyzje stosując modele sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML). Ferryt ułatwia wykorzystanie „inteligentnych” modeli w procesach biznesowych optymalizując w ten sposób działania użytkowników.

Zobacz zastosowanie modułu

Wykorzystanie Sztucznej Inteligencji (AI)

Zastosowanie
Zastosowanie

Sztuczna inteligencja znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie ilość przypadków do podjęcia decyzji jest masowa lub „prawie” nieskończona. Modele AI uczą się podejmować decyzje na bazie danych historycznych oraz danych na bieżąco wprowadzanych do systemów.

Zastosowanie AI w systemach automatyzujących procesy jest szerokie: od najbardziej klasycznych chat / voice botów poprzez modele decyzyjne wykorzystywane w ocenie ryzyka aż do mechanizmów, które na bazie doświadczeń i działań użytkowników budują wiedzę, wskazówki i doświadczenie dla społeczności korzystającej z rozwiązań biznesowych. Możliwych obszarów zastosowań jest wiele.

Low-code + AI = inteligentne przyspieszenie

Skorzystaj z gotowych narzędzi oraz wiedzy i doświadczenia w obszarze AI. Zastosuj Ferryt!

  • zbuduj proces metodami low-codowymi dołączając do niego elementy AI
  • skorzystaj z gotowych kontrolek AI i ML bez konieczności prowadzenia prac naukowych
  • jeśli chcesz stworzyć dedykowany model, idealnie dopasowany do Twoich potrzeb, skorzystaj z wiedzy i doświadczenia DomData oraz naukowej sieci partnerskiej
  • połącz człowieka, AI oraz low-code w jeden współegzystujący organizm

Ferryt posiada predefiniowane mechanizmy wykorzystania modeli AI i ML oraz jest otwarty na dołączenia jako plug-in dedykowanych modeli uwzględniających specyfikę działania klienta.

Współpraca DomData i Centrum Sztucznej Inteligencji UAM

DomData zawarła strategiczne partnerstwo z Centrum Sztucznej Inteligencji  Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Celem kooperacji jest badanie i wdrażania zastosowań AI i ML w obszarze automatyzacji procesów bankowych.

Skontaktuj się z Nami!