Transformacja papieru na obraz cyfrowy

Dokonaj cyfrowej transformacji przedsiębiorstwa korzystając z platformy Ferryt.

Zmniejsz liczbę papierowych dokumentów procesowanych w Twojej organizacji i zamień je na cyfrowe.

Niezależnie od tego czy źródłowy dokument jest w formie papierowej czy elektronicznej, procesuj go tylko w postaci cyfrowej, obniżając koszty i zwiększając potencjał Twojego przedsiębiorstwa.

Dowiedz się więcej

Wartość dodana

  • cyfrowe dokumenty są przechowywane w jednym miejscu
  • dostęp do dokumentów w e-Archiwum na dowolnym etapie procesu biznesowego i przez różne kanały
  • możliwość skanowania dokumentów poza biurem, także mobilnie
  • zarządzanie prawami dostępu do dokumentów, daje pełną kontrolę na korzystaniem z nich
  • dostępna historia czynności i osób związanych z dokumentem
  • unikalność i bezpieczeństwo dokumentów w organizacji, dzięki identyfikacji i katalogowaniu w oparciu o kody kreskowe (barcode) lub kody QR
  • pełna audytowalność procesu cyfryzacji i przechowywania dokumentów
  • zwiększenie sprawności obiegu dokumentów i efektywności prac w Twojej organizacji

Skontaktuj się z Nami!