Ferryt Scoring/Rating

Ferryt Scoring/Rating to wysokowydajne narzędzie wyposażone w silnik decyzyjny do modelowania oraz wyliczania scoringu, ratingu i dokonywania innych rodzajów przeliczeń. Umożliwia definiowanie złożonych, parametryzowanych modeli oraz analizę wyników scoringu lub ratingu przy wykorzystaniu narzędzi analitycznych.

Zobacz zastosowanie modułu

Zastosowanie

Silnik scoringowy/ratingowy
Silnik scoringowy/ratingowy

Moduł obejmuje obsługę następujących rodzajów przeliczeń:

 • scoring aplikacyjny i behawioralny
 • modele ratingowe
 • modele antyfraudowe
 • modele oceny ryzyka i zdolności kredytowej
 • activation, usage i response scoring
 • cross i up-selling
 • attrition scoring

Reguły przeliczeń na potrzeby procesów kredytowych
Reguły przeliczeń na potrzeby procesów kredytowych

Ferryt Scoring/Rating jest wykorzystywany również jako moduł przeliczeń dla procesów kredytowych, w tym m.in. w zakresie:

 • RRSO
 • wyliczanie planu spłat kredytu
 • wyliczanie dochodu netto kredytobiorcy
 • inteligentne kolejkowanie wniosków
 • automatyzacja wyboru ścieżek procesowania
 • matryca kompetencji

Wsadowe wyliczenia periodyczne
Wsadowe wyliczenia periodyczne

Moduł jest wykorzystywany także do wykonywanie wyliczeń cyklicznych, których rezultatem jest wsad w postaci zestawu danych:

 • przeliczanie ofert preapproved
 • wyliczanie limitów klienta
 • klasyfikacja klienta
 • generacja sygnałów ostrzegawczych

Wybrane funkcje modułu

 • zarządzanie repozytorium modeli
 • wersjonowanie modeli i przeliczeń
 • zarządzanie dostępnością i uprawnieniami
 • dwa tryby edytora logiki przeliczeń:
  • podstawowy – stosowanie kreatorów
  • zaawansowany – język formuł wyliczeniowych
 • podłączanie zewnętrznych zbiorów danych
 • integracja z interfejsami on-line

 • testowanie a priori (na danych testowych)
 • analiza historii wywołań  modeli
 • weryfikacja a posteriori (na danych rzeczywistych)
 • moduł analityczny do badania zachowań modeli
 • wysoka wydajność działania narzędzia
 • dostępne API on-line, bazodanowe oraz plikowe

Skontaktuj się z Nami!