Zarządzanie dokumentacją jakości

Chcesz sprawnie tworzyć i aktualizować dokumentację jakości w Twojej organizacji?

Chciałbyś mieć dostęp, także zdalny, do wszystkich dokumentów związanych z zarządzaniem jakością przechowywanych w jednym miejscu?

Potrzebujesz wprowadzić automatyzację w planowaniu i realizacji audytów dokumentacji?

Skorzystaj z narzędzia do zarządzania dokumentacją jakości, dzięki któremu zachowasz pełną kontrolę nad dokumentami. Jednocześnie zwiększysz bezpieczeństwo przechowywania i publikowania dokumentacji, a także ułatwisz planowanie i realizację audytów ich jakości.   

Zobacz możliwości modułu

Dzięki zastosowaniu modułu:

 • zyskasz możliwość tworzenia i zatwierdzania dokumentów jakości oraz planowania i realizacji audytów
 • zapiszesz w elektronicznym repozytorium nowoutworzone dokumenty oraz każde kolejne ich wersje 
 • ułatwisz przegląd aktualnych i poprzednich wersji dokumentów wg dowolnie skonfigurowanych atrybutów (np. nazwa, status, data, osoba, itp.)
 • będziesz mógł definiować i aktualizować terminy obowiązywania dokumentów
 • wysyłane będą powiadomienia do użytkowników o statusach procesów
 • zyskasz możliwość definiowania audytów, zakresu dokumentacji podlegającej przeglądowi i harmonogramów działań
 • audyty dokumentacji jakości będą realizowane automatycznie lub manualnie (na żądanie)
 • możliwe będzie wykorzystanie danych zawartych w strukturze organizacyjnej firmy zaimplementowanej w module
 • można będzie delegować prace związane z audytem wraz z automatycznym powiadamianiem osób o ich zadaniach
 • zapewnisz bezpieczeństwo działań poprzez nadanie użytkownikom odpowiednich uprawnień
 • status wszystkich audytów i ich rezultaty sprawdzisz przy pomocy raportów i statystyk

Skontaktuj się z Nami!