Zarządzanie kredytami i finansami

Chcesz zautomatyzować procesy obsługi kredytów banku?

Zależy Tobie na rzetelnej informacji o wnioskującym kliencie tak aby dokonać oceny ryzyka oraz wniosku?

Skorzystaj z modułów Ferryt pozwalających kompleksowo zarządzać obszarem kredytów w banku.

Zautomatyzujesz procesy związane ze sprzedażą oraz udzieleniem różnego rodzaju kredytów. W trakcie składania wniosku, system zbierze potrzebne informacje o kliencie oraz procesowanym produkcie kredytowym. Zweryfikowane zostaną informacje o wnioskodawcach i zabezpieczeniach pochodzące z systemów wewnętrznych oraz instytucji zewnętrznych. Po weryfikacji określony zostanie DTI, scoring lub rating.

W zależności od zdefiniowanego poziomu automatyzacji, silnik decyzyjny automatycznie podejmie decyzje w sprawie wniosku lub przekaże go do rozpatrzenia przez analityków kredytowych. Po zakończeniu procesu udzielenia kredytu, nastąpi jego monitoring oraz możliwe będzie dokonywanie operacji na „żyjącym” kredycie.

Moduły pomocnicze

Zapoznaj się z zakresem funkcjonalnym modułów obsługujących zarządzanie kredytami:

Skontaktuj się z Nami!