Kalkulacja kosztów

Zastosowanie modułu kalkulacji kosztów umożliwia określenie rentowności wytwarzanych produktów i świadczonych usług. Wyliczane wskaźniki są podstawą dla kształtowania cen sprzedaży oferowanych towarów i usług.

Dzięki precyzyjnemu wyliczaniu wysokości ponoszonych kosztów, możliwa jest skuteczna kontrola i zmniejszanie wydatków. Wprowadzenie jednego standardu automatycznych obliczeń zapewnia prawidłowe i aktualne wyniki analiz.

Zobacz zastosowanie modułu

Zastosowanie

Kompleksowa kalkulacja kosztów
Kompleksowa kalkulacja kosztów

Kalkulacja kosztów często jest częścią większego wdrożenia, np. związanego z: zarządzaniem rentownością, benchmarkingiem, controllingiem sprzedaży lub produkcji. Stosowaną metodą kalkulacji jest rachunek kosztów działań ABC, dzięki temu możliwe jest dokładne przyporządkowanie kosztów do procesów i działań zachodzących w przedsiębiorstwie.

Przekłada się to na precyzyjną informację o różnego rodzaju kosztach, np. wytworzenia produktów, sprzedaży i obsługi klienta. Zdefiniowanie odpowiednich algorytmów i odpowiednia alokacja kosztów pozwala na równolegle wykorzystanie tego samego kosztu do ewidencyjnej i decyzyjnej kalkulacji wydatków.

Wyliczanie różnego rodzaju kosztów
Wyliczanie różnego rodzaju kosztów

Moduł pozwala na wyliczenie m.in.:

 • jednostkowego kosztu produkcji
 • jednostkowego kosztu obsługi klienta
 • jednostkowego kosztu technicznego
 • całkowitego kosztu wytworzenia
 • kosztu własnego sprzedaży

Wybrane funkcje modułu

 • określenie rentowności produktów
 • wycena rzeczowych składników majątku obrotowego
 • wieloprzekrojowa analiza danych z możliwością drążenia szczegółów
 • porównywanie zmian wartości kosztów w czasie
 • analiza trendów i odchyleń
 • graficzna prezentacja wyników

Skontaktuj się z Nami!