Elektroniczny obieg faktur

Chcesz obniżyć koszty procesowania faktur i pozbyć się ich w postaci papierowej?

Masz zamiar usprawnić kontrolę wydatków, podnieść jakość dekretacji, a przy tym przyspieszyć rejestracje i akceptacje tak, aby proces end-to-end mógł zakończyć się w ciągu jednego dnia?

Wdróż procesy obiegu faktur oparte o Ferryt.

Wartością dodaną procesowej obsługi faktur jest przyrostowe budowanie elektronicznego archiwum dokumentów faktur z możliwością ich wyszukiwana po różnych kryteriach (np. funkcja pokaż wszystkie dokumenty faktur kontrahenta X).

Zobacz możliwości modułu

Cyfrowy obieg faktur oparty o Ferryt umożliwia:

  • rejestrację faktur wraz z ich digitalizacją (skanowanie, obróbka OCR)
  • automatyczny lub manualny wybór kontrahentów
  • weryfikację merytoryczną (zasadność przyjęcia dokumentu)
  • akceptacje biznesowe w oparciu o zdefiniowaną hierarchię akceptacji
  • wykonanie dekretacji finansowo-księgowych
  • dekretacje controllingowe
  • automatyczną rejestrację danych w systemie FK poprzez interfejsy
  • odłożenie dokumentu elektronicznego do e-Archiwum

Skontaktuj się z Nami!