Rozwiązania analizy danych

Proponowane przez nas rozwiązania analizy danych przekształcają dane w użyteczne informacje, dostarczając wiedze stanowiącą podstawę do podejmowania odpowiedzialnych i racjonalnych decyzji biznesowych. Wybrany system zostanie w pełni dopasowany do procesów oraz potrzeb Twojej organizacji.

Platforma Analityczna Inforum

Jest to zestaw narzędzi obejmujących zbieranie, integrację, analizę i prezentację dostępnych danych. Istotą tych działań jest przekształcanie danych w użyteczne informacje i ich wizualizacja w formie raportów, kokpitów oraz kostek analitycznych.

Skontaktuj się z Nami!