Ferryt BPM

Ferryt BPM to platforma do kompleksowego zarządzania procesami biznesowymi w organizacji. Ferryt pozwala na analizę, design, modelowanie, symulowanie oraz uruchamianie procesów w czasie rzeczywistym. W trakcie eksploatacji systemu możliwe jest monitorowanie działania procesów oraz dokonywanie pomiarów, jak również ich ciągła optymalizacja na podstawie informacji gromadzonych w systemie.

Zobacz opis modułów narzędziowych Ferryt

Analiza

Etap tworzenia procesów rozpoczyna się pracą twórczą. Dzięki narzędziom analitycznym Ferryt etapami analizy biznesowej i designu możesz zarządzić w ramach pakietu rozwiązań Ferryt.

Efekty pracy analizy (np. model biznesowy procesów) możesz wykorzystać na etapie modelowania / implementacji.

Implementacja

Ferryt to system klasy low-code Platform, który umożliwia tworzenie aplikacji bez kodowania (zobacz moduły Ferryt low-code platform). Dzięki temu logikę biznesową procesów zamodelujesz szybciej, prościej i w wyższej jakości, z wykorzystaniem notacji BPMN 2.0.

Ferryt da Tobie szerokie wsparcie przy implementacji:

  • modelu danych
  • ekranów / layoutów
  • procesów / szkieletu aplikacji
  • reguł biznesowych
  • integracji i interfejsów
  • wydruków / e-mail / SMS
  • kokpitów / dashboardów / raportów

Symulacja

Procesy, które zostały stworzone, mogą zostać zweryfikowane w warunkach rzeczywistych jeszcze przed ich uruchomieniem na środowiskach produkcyjnych. Ma to na celu upewnienie się, że zmiany które są wprowadzane zadziałają zgodnie z ich pierwotnymi założeniami. W realizacji tego zadania wesprze Cię pakiet rozwiązań, przy pomocy których zasymulujesz działanie procesów biznesowych w warunkach zbliżonych do rzeczywistych i na danych /scenariuszach, które wystąpią podczas funkcjonowania produkcyjnego.

Uruchomienie

Logikę Twoich procesów możesz wdrażać w życie przenosząc ją między środowiskami bez konieczności zatrzymywania aplikacji oraz bez konieczności zachowywania trybu releasowego.

Daje to możliwości wdrażania zmian w Twoich rozwiązaniach biznesowych bez ograniczeń czasowych a nawet w trybie dziennym. Stajesz się dzięki temu bardziej elastyczny a Twój „time to market” znacznie się skraca.

Monitoring

Po wdrożeniu Twojej aplikacji biznesowej w oparciu o Ferryt masz możliwość jej ciągłej i precyzyjnej obserwacji w wielu obszarach działania. Dzięki narzędziom monitoringu Ferryt pozwala Tobie między innymi na:

1
Analizy ilościowe wykonywanych procesów / operacji
2
Analiza wąskich gardeł
3
Weryfikacja czasów procesowania na poszczególnych etapach
4
Weryfikacja przeciążenia zespołów
5
Obserwacja ergonomii zaprojektowanych ekranów

Optymalizacja

Posiadając informacje uzyskane z Monitoringu jesteś
w stanie określić, czy założenia biznesowe dla procesów, które zdefiniowałeś na etapie analizy spełniają się.

Widząc jakie miejsca w procesach wymagają poprawy, możesz je szybko zamodelować i wdrożyć w życie. Wszystko po to aby właściciele biznesowi i użytkownicy systemów byli zadowoleni z wykonanej przez Ciebie pracy.

Uczestników Twoich procesów możesz na bieżąco informować jaki wpływ na organizację mają wprowadzane przez Ciebie zmiany.

Zobacz opis modułów narzędziowych Ferryt

Zobacz jak wygląda interfejs designera Ferryt

Skontaktuj się z Nami!