Systemy dla bankowości

Skorzystaj ze sprawdzonego w wielu bankach pakietu rozwiązań dla bankowości opartego o Platformę Ferryt!
Nasze systemy działają w wiodących w Polsce i liczących się za granicą instytucjach finansowych.

Rozwiązania dla banków w wielu obszarach

Nasze oprogramowanie wspiera niemal każdy obszar działalności banku umożliwiając również wymianę informacji z zewnętrznymi uczestnikami rynku, w tym: klientami, regulatorami, instytucjami rozliczającymi, zewnętrznymi dostawcami informacji (BIK, CEIDG, MIG) oraz organami egzekucyjnymi.

Opracowane przez nas przez lata rozwiązania spełniają rygorystyczne wymagania w zakresie bezpieczeństwa oraz przetwarzania danych stawiane przez instytucje nadzorujące rynek finansowy.

Skontaktuj się z Nami!