Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz omówienie Państwa podstawowych praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez DomData AG sp. z o.o.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) informuję, iż:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest DomData AG sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Aleje Solidarności 46, 61-696 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000266405, NIP: 7811791536, REGON: 300376799, kapitał zakładowy 1.000.000,00 zł, e-mail: ochronadanych@domdata.com ;
2) Państwa dane osobowe Administrator może otrzymać bezpośrednio od Państwa (np. poprzez formularze elektroniczne) lub za pośrednictwem innych osób (np. od pracodawcy, innego pracownika lub innego podmiotu, z którym ta osoba stale współpracuje). W przypadku udostępnienia danych przez inną osobę, Administrator zbiera zwykle tylko podstawowe dane kontaktowe związane z działalnością zawodową, obejmujące: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko lub funkcję, firmę oraz ewentualnie inne dane wynikające z umowy lub zamówienia w związku, z którymi następuje udostępnienie danych osobowych osoby kontaktowej.
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
• zawarcia z Państwem umowy lub realizacja zamówienia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
• wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na administratorze w związku z zawarciem z Państwem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
• wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora tj.: ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, marketingu towarów i usług Administratora, statystycznych i analitycznych, realizacji zobowiązań, podjęcia lub przygotowania współpracy biznesowej,  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4) odbiorcami Państwa danych osobowych są:
• dostawcy, usługodawcy i partnerzy Administratora,
• pracownicy Administratora,
5) Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu:
• upływu terminów przedawnienia związanych z umową lub zamówieniem, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych;
• zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
• upływu terminów związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa;
• wniesienia sprzeciwu albo cofnięcia zgody w zakresie przetwarzania danych w celach marketingowych.
6) posiadają Państwo prawo do:
• dostępu do swoich danych
• sprostowania danych,
• usunięcia danych (w przypadkach wskazanych w RODO),
• ograniczenia przetwarzania danych,
• prawo do przenoszenia danych (w przypadkach wskazanych w RODO),
• prawo wniesienia sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora),
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda)
W celu realizacji Pani/Pana uprawnień, prosimy o kontakt w formie pisemnej lub elektronicznej na adres Administratora.
7) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa;
8) Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej), ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
9)  Wszelkie zmiany wprowadzane przez Administratora do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane na stronie www.domdata.pl Zmiany będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość i wejdą w życie po zaakceptowaniu zmodyfikowanej polityki prywatności, o której zostaną Państwo zawiadomieni w drodze pojawiającego się okna. Jeśli nie akceptują Państwo naszej Polityki Prywatności lub zmian w Polityce Prywatności, powinni Państwo zaprzestać korzystania z naszej strony internetowej.
10) Podanie danych przez Państwa jest dobrowolne, lecz jest ono niezbędne w celu nawiązania współpracy i realizacji usług przez Administratora.Polityka cookies
Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę www.domdata.pl (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający naszą stronę internetową). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
DomData AG sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Aleje Solidarności 46, 61-696 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000266405, NIP: 7811791536, REGON: 300376799, kapitał zakładowy 1.000.000,00 zł może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony serwisu www.domdata.pl w następujących celach:
1. zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, ankiet lub danych logowania do konta w serwisie,
2. dostosowywania zawartości serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron serwisu;
3. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony serwisu;
4. dostarczania użytkownikom personalizowanych treści reklamowych
Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności serwisu.
Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz serwis – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
Pliki cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych, nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji użytkownika oraz nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce i telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym
Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.
Brak dokonania zmiany ustawień w zakresie Cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym DomData AG sp. z o.o. będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać do nich dostęp.

Skontaktuj się z Nami!