Zarządzanie inwestycjami

Moduł zarządzanie inwestycjami obsługuje proces planowania i realizacji przedsięwzięć, a także wspiera zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Prowadzenie działań inwestycyjnych ułatwiają uniwersalne narzędzia do prowadzenia analiz i raportowania.

Zobacz zastosowanie modułu

Zastosowanie

Zarządzanie procesem inwestycyjnym
Zarządzanie procesem inwestycyjnym

Zarządzanie procesem inwestycyjnym rozpoczyna się od zaplanowania wszystkich zadań do wykonania w określonym czasie. Planowanie realizowane w module uwzględnia przypisanie zasobów przewidzianych do realizacji.

Przygotowany plan podlega procesowi zatwierdzenie w organizacji. Skierowana do realizacji inwestycja jest na bieżąco monitorowana przez system. Po zakończeniu inwestycji możliwe jest rozliczenie kosztów wykonania poszczególnych zadań.

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

Moduł umożliwia budowanie portfela inwestycji i ocenę ich powiązań. Dzięki temu pomaga w wyborze najkorzystniejszego wariantu. Zarządzanie portfelem ułatwia przygotowanie miernika oceny inwestycji i pozwala na stworzenie systemu klasyfikacji przedsięwzięć inwestycyjnych i oceny procesu realizacji. System realizuje bieżący monitoring całego portfela inwestycyjnego w czasie prowadzenia działań.

Planowanie inwestycji
Planowanie inwestycji

Dzięki modułowi planowania możliwe jest:

 • prowadzenie zaawansowanych analiz źródeł finansowania inwestycji i ich wpływu na efektywność ekonomiczną
 • tworzenie i modyfikowanie harmonogramu rzeczowego i finansowego inwestycji
 • odzwierciedlenie struktury inwestycji – podzielenie jej na główne i podrzędne części składowe

Wsparcie przy wyborze inwestycji
Wsparcie przy wyborze inwestycji

Moduł wspiera wybór właściwej inwestycji za pomocą:

 • zaawansowanego mechanizmu kalkulacji wspierającego wartościową i jakościową ocenę inwestycji
 • przygotowywaniu rankingu inwestycji wskazującego na najlepsze przedsięwzięcia
 • syntetycznej ocenie inwestycji

Wybrane funkcje modułu

 • prowadzenie ilościowej i jakościowej oceny inwestycji
 • identyfikacja  inwestycji odbiegających od zakładanych parametrów, dzięki mechanizmowi wczesnego ostrzegania
 • prezentowanie zależności pomiędzy porównywanymi inwestycjami
 • rejestrowanie finansowych oraz niefinansowych parametrów projektu
 • ocenianie efektywności inwestycji
 • monitoring przebiegu inwestycji

Skontaktuj się z Nami!